Voorwoord en doel

VOORWOORD en DOEL : 

De oprichter van deze informatieve Fair Use website gaan inhouderlijk de religie "Jehova getuigen" toetsen aan de hand van de Bijbel en op hun  eigen uitspraken door de loop der tijden.

Omdat ik, Willibrordus van der Weide,  zelf in deze religie jarenlang actief was wil ik toch zoveel mogelijk ongekleurd deze religie onder de loep nemen. Waarom ? Om de claims over de laatste 100 jaar te vergelijken met de Bijbel .

Het is van belang om een dialoog op te zetten zonder vooroordeel en angst gevoel voor de consequenties bij leden vooral. Handelingen 17:11 zou het uitgangs punt zijn voor mij en u.

"Theologisch argument: Een bepaald argument moet wel waar zijn, want anders zou het tot groot onheil leiden." . Mee eens ?

De "Jehova getuigen" willen graag in Nederland iemand onderwijzen hun publicatie die heet ; WAT LEERT DE BIJBEL ECHT ? Ze zeggen in de voorpagina dat deze publicatie(2005) is uitgebracht als onderdeel van een wereldwijd bijbels onderwijzingswerk, gesteund door vrijwillige bijdragen. U kan dit boekje zelf downloaden van internet of via www.jw.org.

Het is aan mij alles oprecht te toetsen of de inhoudt van deze publicatie wel klopt .Ik ga ook een paar krachtige en krasse uitspraken uit deze religie toetsen. Later in de pagina "Conclusie" komen de antwoorden op het boekje en de uitspraken/claims van deze religie.

Om maar direct het startschot te geven , beweert deze religie en haar bestuur ;

* "Wij zijn Gods enige organisatie(religie) op aarde" sinds 1919 volgens het bestuur.

* "Wij zijn Gods uitverkoren volk" volgens het bestuur.

*" Wij dragen als enigen Gods naam" volgens het bestuur.

*" Wij doen als enige religie Matheus 24:14 en 28:18,19" volgens het bestuur.

*" Wij zijn in De Waarheid" volgens het bestuur.

*" Buiten onze religie is geen redding" volgens het bestuur.

*" Het huidige bestuur(8 mannen) is door God en Jezus exclusief in vertrouwen aangesteld" volgens het bestuur.

*" Het bestuur is altijd de aangestelde "beleidvolle slaaf " voor Jezus volgens het bestuur.

*" Het bestuur ofwel besturende lichaam moet altijd worden gehoorzaamd door gedoopte leden"

*" Elke verandering in doctrine of profetie uitleg is Goddelijk nieuw licht" volgens het bestuur

*" Elke andere religie/geloof is vals en niet uit God en Jezus volgens het bestuur.

*" Leden van deze religie moeten actief prediken anders hebben ze bloedschuld"volgens het bestuur.

*"Jezus regeert sinds 1914 vanuit de hemel als een engel zittende op de troon" volgens het bestuur.

*"Sinds 1914 zijn de "laatste dagen begonnnen" , in 1919 kwam Jezus onzichtbaar op aarde volgens het bestuur.

"De aarde is een draaiende bol in een eindeloos universum ondersteund door de ....Bijbel" 

De bovenstaande stevige uitspraken zijn gedaan met volledige verantwoordelijkheid van het huidige bestuur(8 mannen anno 2018) van "Jehova getuigen" .Leden moeten dit accepteren anders volgt uitsluiting.

Verder wordt deze website ondersteund door reclame(www.yellowmiracleoil.com)  met duurzame product(en).

Jehova getuigen in het internationale nieuws

Goede beschrijving wat er zich afspeelt

Naam van God

Is Jehova wel de juiste naam voor God ?