Bijbel vertaling " Nieuwe Wereld Vertaling " en het boekje 'De Bijbel Gods Woord of dat van mensen ?" Uitgegeven door het Wachttoren Genootschap

Leider van Het Wachttoren Genootschap 'getuigd'

In 2015 moest een lid van de directie zich melden in Australie. Dit tijdens een proces van kindermisbruik.We zien hier een staaltje van 'getuigen' en kromme verdraaiingen die getrouwe leden nooit mogen zien.

Visie, Doel en Missie

Is dit boekje wel juist vanuit Gods zienswijze?

Voorwoord en Doel : 

De oprichter van deze website gaat inhoudelijk de religie "Jehova's Getuigen" toetsen aan de hand van de Bijbel(Gods Woord). Hoop u ook met mij. Bent u een actief lid van de gemeente van ' Jehova Getuigen ' in Nederland of elders doe dan ook mee want deze website laat graag de zienswijze van God zien en niet die vanuit mensen gedachten.

Is dit geloof(religie) wel doorleefd en kan het elke eerlijke en rechtvaardige toets aan ?

Is deze religie, zoals ze zelf claimen, wel God's Waarheid ofwel God's Organisatie op aarde ?(wat het Wachttoren Genootschap claimt over de laatste 100 jaar )

De "Jehova's Getuigen" willen graag in Nederland iemand onderwijzen door hun belangrijkste(sinds 2005) publicatie die heet ; WAT LEERT DE BIJBEL ECHT ? Ze zeggen in de voorpagina dat deze publicatie is uitgebracht als onderdeel van een wereldwijd Bijbels onderwijzingwerk. U kan dit boekje zelf downloaden van internet of via www.jw.org.

Ook is het boeiend dat ze zelf met een Bijbel vertaling komen , namelijk de Nieuwe Wereld vertaling. Daarnaast een boekje dat Gods Woord van mensen is of van God....Ook hierin is de stelling dat wat ze interpreteren wel juist is. 

Het is aan mij alles oprecht te toetsen of de inhoudt van deze publicatie wel klopt .Ik ga ook een paar krachtige en krasse uitspraken uit deze religie toetsen. Later in de pagina "Conclusie" komen vele antwoorden aangaande dit boekje en de uitspraken/claims van deze religie.

Waarom ?  Het is vreemd dat je bij deze religie niet een dialoog kan aangaan met je leden, wegens angst door verklikken en nog erger.....ook worden oudere uitgebrachte boeken niet meer gepubliceerd, ook opmerkelijk.

Ook de claims dat ze de Waarheid hebben sinds 1919 en dat ze Gods Organisatie op aarde zouden zijn komen onder mijn LOEP. Daarbij hebben ze een bestuur die zichzelf de "Beleidvolle Slaaf"noemt uit de illustratie van Jezus in Matheus 24:45-47 . Dat bestuur zegt dat God en Jezus hun volkomen "vertrouwd" ..........etc. etc. Maar is dit wel zo en hoe kunnen ze zo iets onderbouwen en feitelijk bewijzen vanuit God en Jezus ? En als ze dat niet kunnen feitelijk wat gaat u dan doen ?

Belangrijke woorden die je steeds weer terug ziet in mijn website ;

"Het Bestuur"=  de 8 zelfgekozen Leiders(2019) van Het Wachttoren Genootschap die zich zelf ook wel "beleidvolle slaaf"noemen of het besturende lichaam.

"Het Wachttoren Genootschap" = De religie van de Jehova's Getuigen. Het bestaat uit tientallen geregistreerde organisaties met vele namen. De namen van het besturende lichaam(directie) komen sinds 2000 nergens meer voor ! We noemen al die verbonden incorporaties, bedrijven, stichtingen en verenigingen gemakshalve maar "Het Wachttoren Genootschap."

Er is genoeg te doen en te vergelijken via deze website voor u allen. Wens u een gezonde geestelijke voortzetting.

PS ! De aanvullende en verwijzende video's zijn niet door mij aangevraagd en gebruik ik alleen om specifieke goede uitleggingen te gebruiken voor Fair Use. Daarom is het aan u om de redelijkheid in te zien van argumenten.

PS ! Op 12-11-2019 wordt er zoveel mogelijk correctie uitgevoerd op deze omvangrijke website, dus even geduld ten aanzien van foutjes in de spelling.

 

Johannes Hoekstra, onderzoeker

This is a personal website that is not supported nor endorsed by the WTB&TS

Dit is een persoonlijke website die niet wordt gesponsord door Het Wachttoren Genootschap.