Joseph Franklin Rutherford was de derde president van Het Wachttoren Genootschap.

Russell stierf in 1916 en werd opgevolgd door "Judge" Joseph R. Rutherford. Hij werd geboren in 1869, was opgevoed als een baptist en werd juridisch adviseur vanHet Wachttoren Genootschap. Hij was nooit een echte rechter, maar nam de titel omdat hij als advocaat minstens één keer een afwezige rechter verving.  

In één keer beweerde hij dat Russell naast Paul was als een vertolker van het evangelie, maar later, in een poging om zijn geschriften te laten verdringen door Russell's, liet hij Russell's boeken uitverkocht raken. Het was Rutherford die de slogan bedacht: "Miljoenen die nu leven zullen nooit sterven." Daarmee bedoelde hij dat sommige mensen levend in 1914 nog zouden leven toen Armageddon kwam en de wereld werd hersteld in een paradijsstaat. Allen stierven en hij ook.

In 1931 veranderde hij de naam van de religie in de Jehova's getuigen, die hij baseerde op Jesaja 43:10 ("'U bent mijn getuigen', is de uitspraak van Jehovah, 'zelfs mijn dienaar die ik heb gekozen ...', "  Nieuwe wereldvertaling). Als organisator rustte hij zendelingen uit met draagbare fonografen, die ze van deur tot deur namen, samen met verslagen van Rutherford. Ze hoefden niet veel te zeggen toen ze kwamen roepen; het enige dat ze hoefden te doen, was Rutherfords verslag neerleggen. Hij toonde een uitgesproken haat voor het katholicisme op zijn radioprogramma en in de pamfletten die hij schreef. Later hebben zijn opvolgers het anti-katholicisme van de religie getemperd, maar Ontwaakt!  en  De Wachttoren  draagt ​​nog steeds anti-katholieke artikelen om de paar problemen, hoewel de toon subtieler lijkt te zijn dan de openlijk lugubere stijl van Rutherfords dag. 

Rutherford zei dat Abraham, Isaac, Jacob en de profeten in 1925 naar de aarde zouden terugkeren en dat hij voor hen een herenhuis oprichtte genaamd Beth Sarim in San Diego, Californië. Hij ging naar dit landhuis (waar hij in 1942 stierf) en kocht een auto waarmee hij de opgestane patriarchen kon rondrijden. De Watch Tower Society verkocht jaren later Beth Sarim stilletjes om een ​​gênant moment in hun geschiedenis te verhullen, namelijk weer een mislukte profetie. 

Rutherford werd ook "beroemd"door zijn dure auto's en meerdere vrouwen die hij erop na hield,  toen miljoenen mensen honger hadden in hun eigen land. Hij schreef brieven aan Adolf Hitler met sympathie over de slechte reputatie van de Joden in het algemeen. Later toen hij geen gehoor kreeg werd zijn toon agressief tegen Adolf Hitler. Het is bekend dat duizenden toenmalige "Jehova's Getuigen" in Europa dankzij deze despuut de klink zijn over gejaagd omdat ze MOESTEN prediken met alle gevolg van dien. Zelf zat hij heerlijk in zijn landhuis en had hij geen last van de oorlog. Hij overleed wel moedeloos in 1942 waarbij men beweerde dat slechts een handvol volgelingen op de begrafenis waren. Roemloos einde dus maar niet met deze religie !

Vaak in de huidige tijd van Het Wachttoren Genootschap wordt hij nog weleens aangehaald om de indruk te wekken dat die tijd van toen ook altijd "waarheid"was onder de leden die zich graag "Gods volk"laten noemen. 

J. Rutherford was gewoon een valse profeet die een 'man made' religie runde op zijn manier in zijn tijd.

Extra detail was de vele relaties die hij erop na hield als "boss' destijds. Zijn maatje, Vera Peal , ging mee met zijn buitenlandse reisjes als geliefde. De dood van de "rechter" werd nooit opgeheldert in 1942 , er zijn tegenstrijdige verklaringen van een natuurlijke dood, zelfmoord(urinezuur) en moord.Op de overlijdensakte, die was ondertekend door zijn geliefde Bonnie Boyd, wordt urinezuurvergiftiging, vermeldt. Zijn lijk werd in stilte begraven in zijn huis Beth Sarim in California. Later is het lijk(botten) verplaatst na de verkoop van dit pand, die ooit bedoelt was voor de wederkomst van Jacob, Isaak en anderen volgens Rutherford zijn woorden. Het was een smoes om geld te krijgen voor zijn eigen image en leven.

Testament ? De Leiding van de Jehovah's Getuigen verklaart dat Rutherford GEEN testament heeft achtergelaten. Dit is uitererst merkwaardig, aangezien 'de rechter' een vaardig jurist was. Roemloos verdween Rutherford en af en toe wordt hij nog wel eens benoemd, uiteraard voor propaganda alleen. Fouten uit het verleden hoor je nooit bij Het Wachttoren Genootschap. 

Unieke beelden van Rutherford rond 1923-1925

Levende beelden van deze markante leider.

Harde feiten over hem

Fair Use genomen van een andere Kanaal, zonder toestemming