Nathan Knorr was de 4de president in rij. Hij regeerde de religie van 1942 tot aan zijn dood in 1977. Hij was de opvolger van Joseph Rutherford en liet de religie behoorlijk groeien met een strakke organisatie vanuit New York. Wereldwijde expansie door opleidingen te organiseren voor zendelingen is aan hem te danken. Verder werd hij bekend om de "uitsluiting"procedures van leden die kritisch waren of gewoon weg immoraal bleken. Hierin werd de religie een stuk strenger voor de leden om in een raamwerk te leven met ten minste 3 bijeenkomsten per week. Door ouderlingen vanuit een centraal bestuur te besturen was de controle technieken een feit, iets wat bij Joseph Rutherford niet echt aanwezig was. Door de behoorlijke aanwas van leden wereldwijd werden ook vele nieuwe bijkantoren gebouwd en bemand. 

Ook werden boeken niet langer meer uitgegeven in de naam van Charles Taze Russel en Joseph Franklin Rutherford maar uitgegeven door een schrijvers comité die direct onder Nathan Knorr stond. Ondanks de autoritaire manier van regeren door Nathan Knorr werden er meer personen aangesteld die in een soort Besturende Lichaam kwamen. Dit waren ten alle tijden mensen met een "hemelse hoop" ( zie pagina "Hemelse Hoop).

Ook info die we vonden is dit ;

Rutherford werd opgevolgd door Nathan Homer Knorr, die werd geboren in 1905 en stierf in 1977. Knorr sloot zich als tiener bij de beweging aan en werkte zich door de rijen omhoog. Hij verwijderde de fonografen en drong erop aan dat de zendelingen cursussen bijwonen en worden getraind in huis-aan-huis-evangelisatie technieken. 

Omdat de Bijbel, zoals bewaard door de eeuwen heen, de eigenaardige doctrines van de Jehova's Getuigen niet ondersteunde, koos Knorr een anoniem comité om de Nieuwe-Wereldvertaling te produceren , die door geen enkele andere religie dan de Jehova Getuigen wordt gebruikt. Via voormalige Getuigen kwamen de namen van de vijf leden van het vertaalcomité uiteindelijk aan het licht. Vier van de vijf leden missen de geloofsbrieven om ze te kwalificeren als Bijbelvertalers, en het vijfde lid bestudeerde niet-Bijbels Grieks slechts ongeveer twee jaar. Een Griekse kok , werkzaam in de keuken was ook betrokken bij de "vertaling" die allemaal kwam uit :

Westcott en Hort Bijbel vertaling ( 19de eeuw )