Als uniek mens geboren , als mens gestorven, als mens opgestaan, als mens naar de hemel, als onsterfelijk mens woonachtig in de hemel, als mens terug op aarde straks en regerende als mens en Koning voor ons !De grootste mens Jezus van Nazareth.

Enige recente doctrines van Het Genootschap

Hoe men Jezus Christus beziet

Hoe de religie Jezus Christus beziet is opmerkelijk vanuit een standpunt die Arius(256-336GT) eigenlijk al aangaf vroeger. dat Jezus een voormenselijk bestaan zou hebben. Wel , de logica dat Jezus voormenselijk zou hebben geleefd in de hemel zie je uiteraard terug bij de drie-eenheid kerken maar ook bij Jehova getuigen. In 1879 liet de jonge oprichter van Het Wachttoren Genootschap nog publiceren dat Jezus nooit aartsengel Michael kon zijn. Later , vooral onder Rutherford heeft men ervoor gekozen het voormenselijke bestaan van Jezus door Michael de engel te verklaren.

Wij als redactie staan verbaast dat Jezus , nooit zich beriep op reïncarnatie en later wederom weer de engel Michael zou worden. We zien in het Boek Openbaring zowel Michael de engel staan als Jezus Christus die naar de hemel ging, maar niet "terug"ging naar de hemel.

Teksten als 1 Tim 2:5 ( mens Jezus ) , Handelingen 17:31 ( de man Jezus) , Openbaring 22:20 ( Jezus en niet de engel Michael)laten ook scherp zien dat Jezus nooit een engel was en de engel Michael nooit Jezus werd.

Jan Hoekstra

Jezus had geen vooraards bestaan

Er zijn menige goede video's omtrent dit.