Uitleg

Matheus 28:19b wordt uitgelegd als het ware dat Jezus zou beweren dat er gedoopt moest worden in de naam "Vader, Zoon en Heilige Geest" . 

Persoonlijk denk ik dat dit onjuist is , het moet zijn "in mijn naam dopende " en dat is in de naam van Jezus. Dit zie je ook steeds terug in het boek Handelingen geschreven door een Getuige van Jezus , Lukas. 

Het Wachttoren Genootschap heeft klakkeloos Matheus 28:19b uit hun bron mee vertaald helaas en daarom is elke doop van hun ongeldig.

Jan Hoekstra

“Who said to them; “Make disciples of all the nations in my Name.” — (Eusebius, Proof of the Gospel, Book III, Chapter 7, 138 (c), p. 159)

Juiste uitleg Matheus 28:19