Boek Johannes

 

Wat zegt de Nieuwe Wereld Vertaling ;

"In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was een god."


We zien dat men poogt te zeggen dat het "Woord"een persoon reeds was in deze tekst waarbij men duidt op Jezus met een voor aards bestaan.

Kijken we dieper in de grond tekst dan kan het niet dat "Woord" met een hoofdletter wordt vermeldt in het Grieks. Logos is het plan van God en het "Woord"zou moeten zijn "woord" hier. Verder was de wijsheid bij God(Spreuken hoofdstuk 8 ) en nooit een ander persoon in het begin van de Schepping.

De dramatische vertaling van Het Wachttoren Genootschap is dan ook stuitend om Jezus een vooraards bestaan te beschuldigen en daarnaast dat Jezus mede schepper was, wat hij nooit beweerde. God schiep alles alleen( Jesaja 44:24 en Psalm 33:6)

Doordat men vanuit eigen doctrines gaat vertalen zoekt met de rechtvaardiging vanuit andere vertalingen dat men verkondigt dat alles uit de "grondtekst"van manuscripten is vertaald. Veruit de meeste leden hebben nooit een onafhankelijk onderzoek gedaan of de beweringen van Het Wachttoren Genootschap wel kloppend is. 

Johannes 1:1 in de Nieuwe Wereld Vertaling is een fraude en corruptie gebleken.

Jan Hoekstra, onderzoeker

Jezus en Michael , twee verschillende personen