In 2013 bracht Het Wachttoren Genootschap hun nieuwe Bijbel uit en wat zien we in Handelingen 1:15 ? Het woordje "Besturende Lichaam" ( governing body )

Nieuwe Wereld Vertaling (Bijbel)

Deze religie bracht haar eigen Bijbel uit onder de naam "Nieuwe Wereld Vertaling" . Het was eerst een anonieme groep van "Jehova's Getuigen" vanuit het hoofdkantoor te New York die dit deden. Later werd ontdekt dat niemand van hun echt was afgestudeerd in de Bijbelse talen. Wel werkte er destijds een Griekse kok op het hoofdkantoor......die ook werd genoemd. 

Tot aan 1950 maakten de leden van Het Wachttoren Genootschap gebruik van andere vertalingen uitgegeven door kerken en kerk genootschappen. Dit kon per land verschillend zijn uiteraard door cultuur, geschiedenis,  taal en lokale andere kerken. Rond 1950 begon Het Wachttoren Genootschap met de uitgave van het Nieuwe Testament of ook wel de Griekse Geschriften genoemd. Dit werd ook genoemd "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (KIT). De meeste leden weten dit niet eens en de publicatie is zoals de meeste oudere publicaties nooit meer her gedrukt of in omloop. 

Later werd het Oude Testament eraan toegevoegd en door de loop der jaren kwam er meerdere vormen uit inclusief met de naam " New World Translations" van de Heilige Schriften.

Men maakte dankbaar gebruik van de grondtekst(Grieks en Hebreeuws) van "Westscott en Hort " uit 1881. 

Westcott & Hort

De NWT is gebaseerd op door Westcott en Hort (W&H) bewerkte grondteksten, die in 1881 uitgegeven zijn door het Engelse Herzieningscomité. Volgens ging het hier al gruwelijk fout. “Garbage in, garbage out”.

Men wilde ook vooral de naam van God overal weer herstellen zowel in de Oude als in de Nieuwe Testament . De naam "Jehova" . Geen van de gevonden Griekse manuscripten uit de oudheid of codex kan het bevestigen de naam van God dat die "Jehova" is maar men beroept zich op een uitvinding van een Katholieke Spaanse priester uit de 13de eeuw die het woord ADONAI en JHWH combineerde en met Jehova  kwam. Ook als meest bekende naam die werd uitgesproken wordt dan beweert. De Leiders van Het Wachttoren Genootschap zeggen nu wel dat ze het zelf ook niet weten maar gewoon dit aannemen op basis van algemeen gebruik.

Gezien ons onderzoek mag het duidelijk zijn dat alle kerken maar ook Het Wachttoren Genootschap vertaald op zijn eigen wijze uitgaande van hun eigen interpretatie van de Bijbel. We zien dat ze in Spreuken hoofdstuk 8 beweren dat een "persoon"bij God was tijdens de Schepping( wat niet waar is want de wijsheid was bij God). Ook Johannes 1:1 waarbij men poogt dat Jezus bij God zou zijn is ook een misvatting want "het plan, wijsheid" was bij God door middel van het woord LOGOS.

Zo zie je meerdere mis vertalingen die allen zijn ontstaan door hun doctrines te "bewijzen"vanuit hun eigen gedrukte en uitgegeven Bijbel die alle leden MOETEN accepteren. Hiermee gaan ze dan ook uiteraard hun"prediking"doen elders. 

Deze website laat enkele andere teksten zien waarbij wij denken dat die onjuist zijn weer gegeven. 

We kunnen concluderen na wederom weer nieuwe uitgaven dat :

De Nieuwe Wereldvertaling(Bijbel) is aangepast aan de dogma’s van de Jehova’s Getuigen

Verder kan ik zeggen dat ook de religie van "Jehova's Getuigen" geen vertrouwen hebben in de Bijbel want ze zoeken via de moderne wetenschap een universum op, die niet bestaat, of een Globe idee van de aarde die ook niet bestaat....

Jan Hoekstra, wetenschapper en Bijbel onderzoeker

 

 

 

 

 

Kritische noten op de Jehova getuigen Bijbel

De uitleg geeft enige juiste kritische geluiden maar ook alle andere Bijbel vertalingen zijn met fraude vanuit Kerk instituten. Het Wachttoren Genootschap Bijbel is gefraudeerd

Onbetrouwbare Bijbel vertaling

De stijl van vertaling door Het Wachttoren Genootschap is in de lijn van hun uitleg of leringen en dogma's. U ziet hier een aantal scherpe misverstanden.

Uitleg van Het Wachttoren Genootschap Bijbel

Goede uitleg van iemand die werkte op het Hoofdkantoor van Het Wachttoren Genootschap