Armageddon komt...?

Armageddon is een bekend woord voor deze religie en haar leden .Steeds werd dit aangekondigd sinds hun ontstaan tot en met nu. 

Er is maar 1 keer een vermelding van dit woord in het boek Openbaring. Het is een gebied en derhalve kan het nooit "komen" wat Het Wachttoren Genootschap u laat geloven als een soort doem dag. 

Het is niet mogelijk dat Amsterdam of Friesland komt.......dat geldt ook voor "Armageddon" een gebied waar legers bijeen kwamen. 

Het Wachttoren Genootschap gebruikt dit woord steeds weer om de vernietiging van de oude wereld(samenstel van dingen) moet aankondigen.

Persoonlijk weet ik dat Jezus terug komt op aarde, dat is Goed Nieuws. Daarna zal blijken welke veranderingen komen. 

Jan Hoekstra, Bijbel onderzoeker