Ontluisterende antwoorden "ouderlingen" tijdens verhoor

Hoe zielig zijn deze twee "ouderlingen" wel niet.

Het uitsluiten van leden

Geheim boek om eventuele leden uit te sluiten.

Deze religie hanteert regels voor het uitsluiten van leden die zich of misdragen of twijfels hebben aan religieuze claims en of op het huidige bestuur. 

De religie hanteert een "geheim boek"wat ook wel "Weid de kudde Gods " wordt genoemd die alleen door ouderlingen kan worden gebruikt. In het Engels is het te lezen op de volgende link https://jwvictims.org/2013/12/26/the-8-biggest-shocks-from-the-elders-secret-handbook/

Normaal gesproken wordt iemand op basis van een Bijbel tekst aangeklaagd als degene iets fout doet in de ogen van de organisatie alleen. dat kan op morele gronden maar ook op gronden dat men het niet eens is met de leer of uitleg van Het Bestuur. 

 

 

Het uitsluiten van leden bij Bijbelse vragen

 

Rechterlijk comité bestaat uit een Aanklager, Rechter, Beul. Ouderlingen van Jehova getuigen verhoren de aangeklaagde die geen openbare zaak krijgt. Er wordt niets op papier gezet en er is geen verdediging mogelijk. De "doodstraf" op het in twijfel brengen van Het Bestuur staat van te voren vast. Deze ernstige minachting van mensenrechten mag genoemd worden.

Een misselijke en niet Bijbelse praktijk die de Jehova's Getuigen in Nederland volgen(ouderlingen) is het uitspreken van een oordeel onder "gebed" tegen een aangeklaagde(lid) die zich uitspreekt tegen Het Bestuur op Bijbelse gronden bijvoorbeeld.

Via een geheimboek , die alleen de ouderlingen hebben en gebruiken, worden aangeklaagden voor een rechterlijke comité gedaagd. Tijdens deze oproep zijn er 3 ouderlingen aanwezig in een achterkamertje vaak van een Koninkrijkszaal in Nederland. De aangeklaagde wordt "verhoord" en mag zelf geen getuige meenemen en of advocaat. De "verhoren"zijn geheim en niets wordt op papier gezet.

De ouderlingen horen en verhoren de aangeklaagde die zijn andere gedachtes wil uitten vanuit de Bijbel. De praktijk is dat de ouderlingen alles aanhoren maar nooit zelf een neutraal onderzoek doen naar de uitingen en beweegredenen van de aangeklaagde. Op basis van de instructies vanuit Het Bestuur ( 8 mannen uit New York ) wordt vaak na 1 week reeds de aangeklaagde UITGESLOTEN. De basis van UITSLUITING zit hem in het niet navolgen van de "leer"van de 8 mannen op dat moment. Elke kritiek tegen Het Bestuur wordt beschouwt als opstand tegen "God". Dit soort vergelijken trekt men op basis van NUL bewijs dus. Men zegt ook tegen de aangeklaagde dat hij of zij geen "berouw toont" ........doordat hij Het Bestuur in twijfel neemt. 

De aangeklaagde , kan in beroep gaan , maar dat is een brief schrijven aan wederom dezelfde ouderlingen waarop met zekerheid NOOIT op geantwoord wordt. De beslissing blijft ten alle tijden gelijk en geen enkele aangeklaagde kan zich beroepen op de Bijbel derhalve.

Reden ?  Opstandig zijn tegen "Jehova" ofwel tegen Het Bestuur betekent altijd uitsluiting volgens hun eigen geschreven richtlijnen.  Ouderlingen zijn geheel verantwoordelijk voor incompetentie om een rechtszaak te beginnen op basis van vooroordeel en het niet respecteren van de verdediging en omstandigheden van de aangeklaagde. Daar de ouderlingen de uitvoerders zijn van Het Bestuur is elke beslissing van te voren al bekend en elke rechtszaak een complete FARCE !

Verdere details zijn dat een aangeklaagde altijd een gedoopte "Jehova Getuige"moet zijn. Ook wordt hij of zij eerst aangesproken door ouderlingen in de Koninkrijkzaal waarop een uitnodiging wordt gegeven om het rechterlijke comité te ontmoeten, die bestaan uit een "aanklager", "rechter"en "beul" . De aangeklaagde krijgt noch de klachten tegen hem of zij op papier, ook niet de uitslag. Bij beroep op de beslissing van de ouderlingen komt ook niets op papier. Als het lid wordt uitgesloten komt alleen een korte mededeling vanaf het podium tijdens een wekelijkse vergadering, de reden van uitsluiting wordt NOOIT genoemd. Vaak zegt men dat hij of zij(naam) niet langer een "Jehova getuigen" is........op basis van het rechterlijke oordeel van een 3tal ouderlingen.

Dit soort zaken kaarten wij aan via onze YOUTUBE KANAAL , website en openbaar want vrijheid van mening, geloof en uiting wordt geheel gediscrimineerd door Het Bestuur en ouderlingen aangaande Bijbelse geloofszaken.

We weten dat de ouderlingen in geheel geen eigen neutrale onderzoek naar de wantoestanden en valse onderwijs van Het bestuur mogen doen omdat ze dan zelf worden UITGESLOTEN.

Er is een sfeer van elkaar verraden en aangeven. Uitsluiting zorgt ook voor dat familie leden en andere leden NOOIT meer met degenen mogen praten en omgaan. Vele leden hebben geen sociale netwerk met anderen buiten hun "geloof", dus is het loodzwaar voor hun en zeer traumatisch. 

Verder is het opmerkelijk dat leden die VRIJWILLIG uittreden ook worden beschouwt als UITGESLOTEN en dezelfde vermijden politiek moeten ondervinden dan degene die via een rechterlijke comité eruit werden gezet. Sommige "uitgesloten"leden gaan nog naar de Koninkrijkszaal toe ( ze weten niet anders ) en hopen op terug keer omdat ze familie leden hebben en kennissen alleen bij deze religie. De "uitgesloten" moet berouw tonen anders kan hij NOOIT meer worden opgenomen in de gemeenschap. Wanneer de "uitgesloten"terug wil komen in zijn oude netwerk duurt het vaak 1-2 jaar met "berouwvolle werken" die hij of zij moet laten zien. Volledige vertrouwen in Het Bestuur wordt geëist derhalve !?

Er zijn bekende pedofielen en andere ernstige misdaad plegers die eenvoudig terug kwamen, of zelfs nooit werden uitgesloten in de gemeenschap van "Jehova getuigen"in Nederland. 

Een voorbeeld uit de praktijk bij Jehova's getuigen : 

Beschouw bijvoorbeeld eens het volgende over hoe zwaar geloof in de organisatie weegt: Wanneer één van Jehovah's Getuigen aan de ouderlingen zou toegeven dat hij/zij het geloof in God en de Bijbel verloren heeft, zal er waarschijnlijk alles aan gedaan worden om het geloof van zo'n persoon te herstellen. Wanneer dezelfde persoon echter zou toegeven dat hij/zij niet langer gelooft dat de Wachttoren Gods organisatie is, of dat hij/zij niet langer gelooft in enkele leerstellingen van Het Bestuur, zal hij/zij waarschijnlijk worden beschuldigd van afvalligheid en wellicht uit de gemeente gesloten worden, ook al gelooft de persoon wel in de Bijbel en leeft hij aan de morele codes. 

De heersende gedachte dat Het Genootschap geen fout kan doen werd eens in een kort gesprekje door een zuster tot uiting gebracht. Zij liet haar afkeur blijken over een geloof genoot die twijfel geuit had over de juistheid van een bepaalde leerstelling van de Wachttoren Genootschap. Ze zei toen: "Wat, twijfelen aan het Wachttoren Genootschap is als twijfelen aan Jehova."

Wat deze zuster blijkbaar niet besefte, was dat ze met haar onschuldige opmerking de Wachttoren Genootschap niet slechts met Jehova gelijkstelde, maar dat ze de Wachttoren Genootschap zelfs boven God verhief. Hoe dat zo? Omdat Jehova het namelijk wel toestaat dat hij ondervraagd wordt door zijn aanbidders. Denk maar eens aan de situatie toen Jehova in al zijn nederigheid het goed vond dat Abraham hem ondervroeg over de juistheid van zijn oordeel tegen Sodom en Gomorra. Ook Jezus liet zich voortdurend ondervragen door zowel zijn discipelen als de Farizeeën. Is het Wachttoren Genootschap en haar zelfverkozen Bestuur dan superieur aan Jehova en Jezus Christus?  NEEN

1 Tim 5 : 20 laat een openbare aanklacht zien en niet zoals "jehova getuigen"een geheime verhoor doen zonder rechten voor de aangeklaagde.

Betreffende discipline zaken omtrent wangedrag is het logisch dat zaken openbaar bespreekbaar is en dat bij onberouwvol gedrag een persoon vermeden kan worden of het lidmaatschap opgezegd.

Rechtbank van Jehova getuigen : 

Rechterlijk Comité ofwel de geheime rechtbank om "afvalligen" te bestrijden zonder respect van de mens. Elke tegenspraak tegen Het Bestuur moet worden bestraft door uitsluiting door een "rechtbank"met een aanklager, rechter en beul. De aangeklaagde krijgt geen rechten en ook geen verdediging. Er wordt ook niets op papier gezet door deze farce rechtbank bestaande uit ouderlingen die geen enkele juridische achtergrond hebben en vaak op een camping niveau instructies uitvoeren uit een geheim boek pagina 95 om leden te royeren die kritiek hebben op Het Bestuur.

U moet begrijpen dat de drie personen die de rechtbank uitvoeren in het dagelijkse leven bijvoorbeeld tegelzetter, timmerman en glazenwasser zijn....prima beroepen maar ......zonder enige juridische kennis en of opleiding. 

Jan Hoekstra, onderzoeker van deze religie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misselijke video beelden hoe een meisje wordt aangezet om haar zuster te mijden.

Dit mag wel veel zeggen als er zelfs een applaus kwam.

Religie niveau is ontluisterd

Luister eens wat deze "ouderlingen "zeggen op vragen

Reden uitsluitingen ?

Prima video over het feit dat niemand weet waarom iemand wordt uitgesloten....