Conclusie aangaande deze religie

Welk hoofdstuk was nu foutloos....

Mijn persoonlijk onderzoek geeft de volgende conclusies aan ten aanzien van de claims in het VOORWOORD(Pagina)zo ook advies voor leden en buitenstaanders.

Het lijkt mij goed om in blokken een rapport cijfer te geven ook over ijver, inzet en leringen. daarnaast de krasse uitspraken op de voorpagina erbij met de hoofdstukken uit het boekje "Wat leert de Bijbel echt".

We hebben A, B, C reeds gedaan met rapport cijfers. De vele predicties en niet juiste zaken hebben we achterwege gelaten want over meer dan 100 jaar geschiedenis en talloze publicaties is dat ondoenlijk. We gaan uit van de situatie 2018 en dan komen we niet verder dan een rapport cijfer : 5.24

Mocht u nog bedenken dat Het Bestuur uit God en Jezus zou zijn dan is het niveau van God en Jezus wel zeer bedenkelijk. Omdat God en Jezus altijd het hoogste scoren en deze religie maar een 5.24 is het meer dan klaar dat God en Jezus niet de uitstellers zijn van deze religie met haar zelfverkozen bestuurders. Het is allemaal "man made"gebleken.

Verdere terechte kritiek is dat het geloof van "Jehova's Getuigen"niet doorleefd is , ze moeten onvoorwaardelijk hun leiders navolgen en er is geen ruimte tot eigen ontwikkeling in de top down organisatie. Leden zijn uiteindelijk alleen maar volgelingen van Het Genootschap en haar zelfverkozen leiders. Er heerst een sfeertje van angst en elkaar verklikken als iemand 'uit de pas loopt of vragen stelt' wat vaak dodelijk is voor een lid en binnen zijn gezin of familie. De wanpraktijken van "shunning" is dan ook wel het wapen van Het Wachttoren Genootschap en haar Leiders. 

Mocht u het hierover eens zijn of niet ik hoor gaarne uw berichten.

HOE VERDER ?

Ondanks het feit dat Jehova's Getuigen veel werk verrichten om anderen op te zoeken is hun doel om u te bekeren als lid van deze organisatie. Wellicht kunnen we zeggen dat hun sociale programma goed is om anderen op te zoeken voor gesprek en hoop uit de Bijbel te koesteren. Het jammerde is wel dat God en Jezus NOOIT deze religie of organisatie heeft aangesteld als organisatie op aarde, dan net zo als alle religies toegelaten totdat Jezus, de mens, terug keert op aarde.

Voor mij is het "onderzoek alles en behoudt het goede" en daarom behoud ik de sterke punten vanuit deze religie .Het is aan de man/mens Jezus om uiteindelijk u en alles te oordelen, Handelingen 17:31. Ga u niet beroepen op uw Leiders nogmaals ze zijn bewezen valse profeten en het raamwerk van Het Wachttoren Genootschap was van den beginne al scheef en werd nooit recht. Geen enkel "nieuw licht" gaat hierin iets verbeteren wat afkomstig is van uw Leiders uit Warwick.

Mijn visie is dat op de platte aarde van God er alleen maar mensen komen te wonen volgens Psalm 37:11,29 en dat die hun volledige potentiaal kunnen gebruiken dankzij het goddelijke onderwijs onder leiding van de straks regerende Koning OP aarde , Jezus van Nazareth. 

Jan Hoekstra, Bijbel onderzoeker