Dopen bij deze religie

Een niet onbelangrijke zaak of eigenlijk cruciaal is tot de doop te komen bij deze religie. Wanneer kan men zich dopen en een "Jehova's Getuige"worden met welke consequenties ?

De "doop"is eigenlijk de bevestiging dat iemand zich opdraagt aan Het Wachttoren Genootschap en dat heeft gevolgen. Mijn doop was op 09-05-1987 en dat deed ik om God te dienen. Ter voorbereiding op je "doop"dien je een zekere kennis te hebben van het onderwijs van Het Genootschap en een juist moraal te tonen in je leven. Orde en netheid is uiteraard juist, ook het opgeven van heidense feestdagen als Kerst en Pasen is een normaal gevolg.

Het boekje "Georganiseerd om Jehova’s wil te doen"uitgegeven door Het Genootschap is een boekje wat een kandidaat voor de doop dan pas ziet. Hierin staan instructies voor ouderlingen maar ook voor de kandidaat die 'graag’zich wilt laten dopen. Het is achteraf makkelijk praten als je er op terug ziet dat het boekje al de connectie laat zien dat je volledig gehoorzaam moet zijn aan de leiders van deze man made religie, die zich ook wel "beleidvolle slaaf' noemen(dan als een klasse).

Het boekje "Georganiseerd"laat op bladzijde 182 tot en met 216 tientallen vragen zien waarin de "kandidaten” goed begrip moet hebben. Dit is behoorlijk vermoeiend en wordt afgenomen door ouderlingen, vaak drie verschillende. Tot slot op blz. 215 komen er 2 vragen die de 'kandidaat' voor het dopen moet beantwoorden met JA :

01) Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en heb je aan Jehova opgedragen om zijn wil te doen ?

02) Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehova’s Getuigen, verbonden met Gods door de geest geleide organisatie?

Doordat er een wens is van de "kandidaat' op zich te laten dopen als zijn hoogtepunt is men vaak niet op de hoogte van juridische consequenties. Vaak zijn de doop kandidaten kleine kinderen van 9-15 jaar pas.

Ondanks de stortvloed van informatie en hun uitleg van de Bijbel door leden van Het Genootschap zijn er bijzondere details te vermelden waarom de "doop" door deze religie illegaal is. Ook dat de "doop"geen gevolg heeft naar God toe en Jezus.

Bijvoorbeeld is de doop "in de naam van Jezus alleen"  en niet zoals in Matheus 28:19b in de naam van God, Jezus en de heilige geest( fraude) 

Verder is Jezus geen engel wat Het genootschap onderwijst en had Jezus geen vooraards bestaan.

Ook dat ze God toespelen dat Hij een universum en bolle planeet aarde maakte is een fraude.

Verder de claim dat het "Gods organisatie is "is aan u om dit te bepalen, mijn inziens is dat onmogelijk anders zou God en Jezus constant liegen aan zijn leden.

De DOOP is derhalve belangrijk voor Het Genootschap om leden te hebben zoals elke kerk. Nogmaals de "doop"is alleen maar om je op te dragen aan.....Het Wachttoren Genootschap !Als je eenmaal "gedoopt"bent ben je een opgedragen lid voor Het Genootschap. Mocht je daarna het niet eens zijn met enige onderwijs zaken of misdragingen bestuurders wordt je automatische vervolgd door lokale ouderlingen. 

TIP !   Onderwijs uit de Bijbel is altijd goed, maar wordt nooit een officieel lid van deze organisatie(ook niet van een kerk). God heeft geen eigen kerk of religie op aarde totdat Jezus terug keert OP aarde.

Jan Hoekstra