Wie is Michael de engel

Afbeelding uit de religie genomen voor Fair Use

Een mega blunder van Het Wachttoren Genootschap om Jezus als de engel Michael te bezien. En Michael de engel als Jezus..... !

Het is bekend dat in 1879 Charles Taze Russel publiceerde dat Jezus NIET de aartsengel Michael is.....veel later heeft men dit verandert en nu vandaag de dag beweren "Jehova Getuigen"aan mensen dat Jezus de engel Michael is ......

Michael is een engel, zelfs een aartsengel en hij komt in enkele teksten voort ook in het boek Openbaring waar Jezus de mens ook is. Openbaring hoofdstuk 22 laat wederom weer de mens Jezus zien toen hij al enige tijd in de hemel was. Er wordt nergens gerept dat Jezus ooit een engel was en weer is nu.

Er zijn enige Wachttoren artikelen geschreven(bij mij bekend) dat Het genootschap beweert dat Jezus bij zijn "terugkomst"in de hemel opnieuw de aartsengel Michael werd.....Omdat Het Genootschap alle oudere artikelen heeft verwijdert van hun website moet je hiervoor even gaan zoeken in hun geschiedenis. 

Het is voor mij meer dan duidelijk dat Michael als goede engel nooit een tijd heeft geleefd als Jezus in een mens gedaante en later weer is verandert in zijn eigen gedaante. 

Michael de engel en Jezus de mens zijn twee verschillende personen met verschillende karakters en plannen. Ze werken met elkaar in Gods plan.

Daarbij beweer ik dat Jezus NOOIT een vooraards bestaan had en of als eerste werd "geschapen" naast God. Jezus als Messias was in Gods plan, zeker al vanaf Genesis 3:15 maar werd pas geboren op aarde veel later. Nogmaals Jezus , uniek geboren op aarde, had NOOIT een vooraards bestaan bij God in de hemel.

Jezus zoals we leren werd als mens uniek geboren en werd daarmee de tweede Adam. Ook werd hij nooit in een engel verandert ook nu niet als hij in de hemel woont. Als mens is Jezus onsterfelijk nu en niet in een vleselijke gedaante(Hemels leven is dat niet mogelijk).

Jezus de mens staat boven ALLE engelen dus ook boven Michael de aartsengel (Hebreen 1:13). Er wordt ook gesproken dat Michael een van de vorsten is en dat laat al zien dat er meerdere voorname engelen waren. Engelen en Jezus de mens hebben nogmaals niets met elkaar gemeen dan alleen werken in Gods plan. 

Het was voor mij persoonlijk te danken aan Anthony Buzzard (Restoration Fellowship) uit Atlanta te danken dat ik een beter begrip kreeg hierin. 

Nogmaals de stelling dat Jezus de engel Michael is en Michael ....Jezus  is absurd. Aldus gezegd door ; 

Jan Hoekstra

 

 

 

Michael vs Jesus

Prima video van Anthony Buzzard

Jezus en Michael , twee verschillende personen

Jehova Getuige verdedigt Michael de engel als Jezus