Mark Sanderson en de kinder doop

Hoe men tot de kinderdoop aanspoort tussen 9-11 jaar, nieuwe slaven voor Het Wachttoren Genootschap. Kinderen hebben NOOIT zelf beslist en konden nooit iets onderzoeken en zijn puur kind. Jezus liet zich dopen pas met 30 jaar oud met zijn volle verstand !

De niet schriftuurlijke kinderdoop

Dit kind wordt gedoopt en heeft geen keus gehad.

Het is bekend dat ook bij de "Jehova's Getuigen" erg vaak kinderen tussen de 8 en 15 jaar worden gedoopt voor de aanwas van deze religie.

Een kind op deze leeftijd is dus geboren in deze religie en heeft 00,00% kans om zich te verdiepen in een bredere kijk op de Bijbel en omgeving. Het mag dan voor ouders ‘fantastisch’ zijn dat kinderen in de voetsporen van hun ouders mee gaan overal naar toe, maar het kind heeft nooit een eigen keus gemaakt. Wellicht denken de ouders dat dit het beste is voor het kind om deze levenswijze te volgen, dat kan. 

Persoonlijk weet ik dat een kind later die niet meer actief wil zijn binnen het raamwerk van deze religie hij of zij  UITGESLOTEN wordt en ook door de ouders! Het discrimineren en wegzetten als een afvallige is nou eenmaal de regels van deze man made religie structuur.  Dit soort wanpraktijken gebeurt nog steeds bij deze religie anno 2019. Vrijwillig uittreden na de kinderdoop is "dodelijk" voor het kind maar ook voor de ouders die "Jehova"( lees de religie/organisatie) boven alles zetten en zelfs hun kind opgeven/opofferen.

Er zijn momenteel onderzoeken bij de kindermisbruik in deze religie (ook bij andere religies). Hierin zien we niet alleen dat de religie alle zaken in de doofpot heeft gestopt maar ook dat ze niet juist willen getuigen bij deze verhoren.

Zelfs een lid van het "almachtige"bestuur J. Jackson stond te liegen(zie 3de video)

Jan Hoekstra

Voorbeeld uit de Royal Australian commissie welke kindermisbruik bij "jehova getuigen"onderzoekt

Onbeschrijfelijke uitleg van 2 leden van een bijkantoor in een verhoor.

Ontkenning om te antwoorden van 2 leden van een bijkantoor

Wat denkt u hiervan ?

Liegen door een bestuurder van Het Bestuur

Hier zien we wederom hoe een bestuurder zijn uitleg geeft , opmerkelijk.

Misselijke misbruik

We zien hier het toppunt van misbruik een 10jarig meisje

Uitsluiting

Een kind van 10 laat zich dopen bij deze religie en begrijpt uiteraard niet dat als zij ouder wordt en vragen gaat stellen of er geen zin meer in heeft dat ze geheel zal worden buiten gesloten door haar eigen familie en de andere leden.