Jezus was niet de eerste Schepping van God !

Jezus positie in Kol. 1:15-17

Ook een boeiende uitleg van deze religie om te beweren dat Jezus betrokken zou zijn met het begin schepping van God.

De nieuwe wereld vertaling Bijbel zegt "Hij is het beeld van de onzichtbare God , eerste geborene van heel de schepping(16) want door bemiddeling van hem werden alle dingen in de hemelen en op aarde geschapen....."

Men tracht hier wederom te "bewijzen"dat Jezus alles heeft geschapen in het begin van de eerste schepping met en bij God. Dat Jezus dan de eerste schepping was van God.

Volgens mij staat er in de grondtekst het woord "prototokos" als "eerstgeborene" (Genesis 27:32, Exodus 4:22 , Psalm 87:27) wat niet betekent dat Jezus als eerste is geschapen. Hij is de eerste van de herschepping uiteraard en heeft alles autoriteit ontvangen (Matheus 28:18) op aarde maar ook in hemel.

Jezus is de "vader"van de herschepping derhalve als mens en Koning.

Het Griekse woord "protoktistos" betekent "schepping"maar dat zegt Apostel Paulus niet in Kol. 1:15 dus maar heeft jij het over "prototokos" dus.

Verder is de zinspeling dat deze religie zegt dat "door bemiddeling van hem" ......ook onjuist want het dient te zijn "in hem " ......

Dus "alle dingen zijn in Jezus" en als hoofd van de herschepping derhalve ! Matheus 19:25

Conclusie :  De uitleg van Het Genootschap is dramatisch aangaande Jezus. Hiermee zetten ze zichzelf buiten spel maar ook misleiden ze mensen in de gebieden en hun leden.

Jan Hoekstra

Kol. 1:15