Wijsheid !

Deze teksten uit Spreuken 8 worden ook duizenden malen aangehaald door deze religie. Waarom ? Om de "bewijzen"dat Jezus bij God zou zijn vroeger voordat hij op aarde was.....

Ook claimen ze dat Jezus in het begin bij de schepping betrokken zou zijn. 

Mijn studie hierop is dat in hoofdstuk 9:1 en 3:19 , Psalm 33:6  dat  over "WIJSHEID wordt gesproken die bij God was. Er is geen bewijs dat Jezus bij God was in het begin of in de hemel vooraf. Jezus verklaarde niet dat hij letterlijk een voorhemels bestaan had maar dat hij het gift van God was uit de hemel alleen. Dat is beeldspraak. 

De Nederlandse Bijbel(Staten Vertaling) uitgegeven door de bekende uitgever Jongbloed uit Leeuwarden geeft aan in Spreuken hoofdstuk 8 door het bovenkopje "Uitnemendheid der Wijsheid". Bij vers 22 staat erboven "De Wijsheid is eeuwig" met vers 27 beschreven als volgt : Toen Hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakte des afgrond beschreef.

God schiep alles alleen zoals in Genesis 1:1 en Johannes 1:1 ook. Jesaja 44:24 staat "God alleen alles schiep " !

Het Spreuken Boek is geschreven omtrent de wijsheid van God die ook werd toegeschreven vaak aan Salomo. Er is dus geen enkele bewijs dat Spreuken 8:27-32 wordt gesproken over een persoon bij God destijds. 

De doctrine leer van Jehova's Getuigen is gewoon ONWAAR .

Jan Hoekstra, onderzoeker

Spreuken 8:22

Correcte uitleg !

Spreuken 8

Belangrijke onderwijs voor leden