Standaarden van Het Genootschap

Een Jehova getuige doet een boekje over de organisatie.

Het Hienrietta H Riley Trust voor Het Wachttoren Genootschap is een geldmaker om geld te investeren in bekende bedrijven , hier gaan uw miljoenen aan geld in om. Kijkt en zoekt u eens in welke bedrijven Het Wachttoren Genootschap investeerde sinds 1970 reeds en zelfs in 1943. U bent geschokt ? ach het is een man made religie/zakenimperium.

Hoe worden de zalen en bijkantoren betaald.

Dit onderwerp is vaak weinig belicht omdat geen enkel lid de algemene boekhouding en accountant verklaring mag inzien bij deze topdown religie met twee incorporaties die alles beheren vanuit de USA.

Alle 80.000 onroerend goed stukken die in bezit zijn van deze religie kunnen worden verkocht door alleen met de toestemming van het Besturende Lichaam. Die bepalen alles hierin en zeker niet de leden die met slaafse arbeid gratis mee mogen bouwen voor "Jehova" wat betekent in de praktijk voor alleen de man made religie of twee incorporaties.

Volgens betrouwbare bronnen worden er reeds vele Koninkrijks zalen verkocht in rijkere landen en de leden zien nooit een stuiver hiervan terug of een compensatie. Doordat Het Bestuur zegt dat alle Koninkrijkszalen en bijkantoren van "Jehova "is pogen ze de leden te laten geloven dat God de eigenaar is en niet het bestuur of de incorporaties. Een leugen !

In Nederland heeft men vaak stichtingen die voor het beheer zorgen. Alles moet vrijwillig gebeuren dus moeten lokale leden zelf voor de kosten opdraaien. in sommige gevallen wordt een lening verstrekt die moet worden gedekt door maandelijkse kosten. Zodoende kan de religie wereld wijd een geschatte bezit van 8-12 miljard euro ooit cashen.

De historische gebouwen in New York zijn reeds van de hand gedaan met een gezamenlijke opbrengst meer dan 1 miljard USD. Ook hierin ziet geen enkel lid de boekhouding. Leden moeten alleen zorg dragen voor de lokale boekhouding van de 100.000 gemeentes van "Jehova's Getuigen"die er wereldwijd zijn.

Er wordt geschreven dat er minder lectuur wordt gedrukt en bijkantoren worden gesloten om minder kosten te maken. Men zoekt naar cashflow en vragen leden om meer te doneren wat niet altijd wordt opgevolgd. Je ziet dat de Koninkrijkzalen vaak maar 30 % gevuld zijn en dat het bezoek aan vergaderingen sterk terug loopt.

In Nederland zijn er rond de 30.000 gedoopte leden die het bijkantoor betalen en alle andere kosten. Nogmaals leden bezitten NIETS , maar wie bezit dan wel ? Juist de man made religie !

Jan Hoekstra, onderzoeker

De echte reden van Koninkrijkzalen