Op basis van mijn onderzoek kom ik tot een rapport cijfer voor deze religie.

Wat wordt hun rapport cijfer vanuit God ?

Voor mij is het zaak om een rapport cijfer te geven van  2- 9 waar een 1 en een 10 zijn vermeden. Een 10 zou uitmuntend betekenen en een 1 te slecht.

Hoe het rapport cijfer te bepalen van deze religie ?

 01) Een optel som van de hoofdstukken uit het boekje "Wat leert de Bijbel echt" waarbij ik een rapport cijfer geef per hoofdstuk en dat dan deel met het aantal hoofdstukken. Daaruit volgt een cijfer en dat wordt A ( =  6.2 zie Pagina "Studie Boekje")

02) Een optel som van alle doctrines en claims waarbij ik mijn conclusie geef op tenminste 20 eigen claims . Elke claim krijgt een rapport cijfer en het totaal wordt gedeeld door 20 weer om tot een cijfer te komen over het geheel dus. Dat wordt B

03) Een optel som van activiteiten, inzet en gedrag door deze religie in het algemeen waarop ik mijn conclusie geef. Laten we een tiental benoemen en elke activiteit krijgt een rapport cijfer en het totaal gedeeld door 10 geeft het eind rapport cijfer weer. Dat wordt C

We gaan nu A + B + C   :  3  geeft het eind rapport cijfer weer van deze religie !

6.2 + 3.43 + 5.69 : 3  =  5.11( de echte waarde van deze religie )

Zo let ik ook op facetten als "liefde onderling en naar anderen toe" , "neutraliteit" , "eigen keuzes" , "niveau van onderwijs"  enzovoort.

Uiteraard gaat het om een indicatie en richt ik mij niet op individuele leden om die een cijfer te geven dan alleen op het verantwoordelijke bestuur van deze religie hoe goed , matig of hoe slecht ze echt zijn in de ogen van God.

We kunnen stellen dat op een paar gunstige rapport cijfers na er veel niet kloppend is aangaande Bijbelse uitleg, eigen claims en uitspraken. Dat laatste weegt erg zwaar omdat Het Bestuur steeds beweert door God en Jezus te zijn aangesteld. Leden die het niet eens zijn met bepaalde uitleggingen worden altijd "uitgesloten" hierop.

Ondanks de grote activiteiten is het als Romeinen 10:2 dit beschrijft als "Want ik geef hun getuigenis, dat zij ijver voor God hebben , maar niet met verstand" ( Staten Vertaling )

 

                                        5,11   rapport cijfer

 

Jan Hoekstra