Rapport cijfer.......op dit boekje met haar 19 hoofdstukken + Appendix

Wat leert de Bijbel echt ?

Per hoofdstuk een rapport cijfer geven over de betrouwbaarheid en daarbij een korte opmerking. U dient dit boekje zelf te downloaden of via  Jehova's Getuigen te bestellen.

Hoofdstuk 1        rapport cijfer : 8     Er is geen universum in par. 21. 

Hoofdstuk 2        rapport cijfer : 7     paragraaf 8 , bolle aarde is een leugen

Hoofdstuk 3        rapport cijfer : 8      

Hoofdstuk 4        rapport cijfer : 4      paragraaf 10 is een leugen

Hoofdstuk 5        rapport cijfer : 7      Paragraaf 10 , stuurde zijn geestenzoon ....is onjuist

Hoofdstuk 6        rapport cijfer : 8

Hoofdstuk 7        rapport cijfer : 5      Paragraaf 19, 21,23 en 24 zijn onjuistheden

Hoofdstuk 8        rapport cijfer : 6      Paragraaf 5,8,9,18,23 zijn onjuistheden

Hoofdstuk 9        rapport cijfer : 5      Paragraaf 2,4 , 13,14,17 zijn onjuistheden

Hoofdstuk 10      rapport cijfer : 8

Hoofdstuk 11      rapport cijfer : 7       Paragraaf 21 is onjuiste zinsspeling

Hoofdstuk 12      rapport cijfer : 7       Blz 122, Dingen die Jehovah haat kloppen niet allemaal.

Hoofdstuk 13      rapport cijfer : 6       Paragraaf 12t/m 16 maar ook 18-19 is zeer overtrokken

Hoofdstuk 14      rapport cijfer : 7       Paragraaf 15 Kindermisbruik ook bij deze relgie aanwezig is

Hoofdstuk 15      rapport cijfer : 3       Meest misleidende hoofdstuk

Hoofdstuk 16      rapport cijfer : 7       Religie zegt dat zij de ware aanbidding hebben.

Hoofdstuk 17      rapport cijfer : 7       

Hoofdstuk 18      rapport cijfer : 4       Religie propaganda doop en Matheus 28:19b misvatting

Hoofdstuk 19      rapport cijfer : 6       Aansporingen met veel eigen propaganda religie

APPENDIX Uitleg rapport cijfer : 4      Vele valse uitleggingen als 1914, Michael aartsengel 

----------------------------------------------------------------------

Gemiddelde rapport cijfer wordt ;       6.2  

 

Commentaar :  

Het is zo dat de die19 hoofdstukken nooit te diep ingaan op materie als allerhande claims vanuit het zelfverkozen bestuur. Het Bestuur wordt niet eens genoemd en haar invloed. Ook worden in al die 19 hoofdstukken uitleggingen van profetie en datums inhoudelijk vermeden. Zo ook de oprichter van de religie Charles Taze Russel en zijn opvolgers worden niet benoemd. Niets over de geschiedenis van deze religie ook. Hoofdstuk 15 is zwaar misleidend om het moment uit te kiezen om personen na een periode te laten zien dat alleen deze religie juist is. De eerste hoofdstukken zijn erg algemeen en daarom makkelijk voor een ieder die geen Bijbel kennis heeft. 

Conclusie :   

"Wat leert de Bijbel echt " uitgegeven door "Jehova's Getuigen"  leert ons dat een man made religie vooral in hoofdstuk 15 gaat claimen dat hun religie "de juiste" is in de ogen van God en Jezus. We kunnen rustig zeggen dat na een geschiedenis van meer dan 100 + jaar het meer dan duidelijk is dat deze religie vorm niet meer dan Romeinen 10:2 is.

Bepaalde hoofdstukken zijn echt slecht en er zijn ook een aantal hoofdstukken die goed zijn in informatie. Hoe dan ook is God en Jezus niet de "sponsor" van deze religie !

Jan Hoekstra, Bijbel onderzoeker