Schrik niet hoe men zelfs in 1943 met veel hypocriete gedoe schreef met de NAZI regering.

Deliana Rademakers

Deliana Rademakers uit Schaijk werd verraden in Nederland tijdens haar predikingswerk en afgevoerd naar een werk kamp.Moedig meisje die ook werd verraden door haar eigen religie. Ze werd geboren in 1923 en stierf in 1942 volgens informatieve bronnen.

Een beladen onderwerp is ook de betrokkenheid van deze religie in de periode van 1933 - 1945. Dit heeft betrekking op de enorme opkomst van de volksman Adolf Hitler , gekozen volks vertegenwoordiger voor alle Duitsers en door vele miljoenen omhelst. 

Het is opmerkelijk dat Het Wachttoren Genootschap openlijk ondersteuning gaf aan Adolf Hitler via de toenmalige president J. Rutherford. Staat u nu vreemd hier van te kijken? u kan zelf dit onderzoeken namelijk. Uiteraard verbergt Het Wachttoren Genootschap zulke zaken voor u.

Zo is de meest lugubere ontdekking dat op het hoofdkantoor in Amerika er 597.000 USD werd geïnvesteerd in NAZI Duitsland ( 1943 ) . Verder heeft de 3de president Rutherford eerst behoorlijk de sympathie met Adolf Hitler onderschreven en later zijn tegenstand toen hij niet serieus werd genomen. Hoe dan ook zijn de Nederlandse Jehova's Getuigen door het hoofdkantoor opgeroepen om te "prediken"en vooral geen inmenging te doen in politiek en de strijdt.......dat deed hun president J. Rutherford wel.

We moeten ernstig rekening houden met de leden die uiteraard hun eigen leven in gevaar brachten door gewetensvol te kiezen voor God maar ook voor hun religie. Men had uiteraard geen kennis dat deze religie ook maar "man made "was. 

In Nederland

In Nederland kende de vervolging van de getuigen ook een dergelijke geschiedenis. Aan het begin van de oorlog, in augustus 1940, was er maar een kleine groep Jehova’s Getuigen in Nederland, ongeveer 500 personen. Opvallend is dat hun aantal, ondanks de vervolging, tijdens de bezettingsjaren enorm steeg. Bij de bevrijding was hun aantal toegenomen tot zo’n 3100 Jehova’s Getuigen. Hun standvastige verzet tegen de bezetter had blijkbaar een enorme aantrekkingskracht op velen. Duitsers zagen de "Jehova's Getuigen"niet als een groot gevaar en waardeerden hun vreedzame en ijverige manieren zeker. Tijdens de bezettingsjaren zijn toch een 500 Jehova’s gearresteerd. Zo’n 40% van hen heeft op enig moment de Afzweringverklaring getekend. Ruim 300 van de gearresteerden zijn gedeporteerd naar concentratiekampen, de meeste mannen naar Sachsenhausen, de meeste vrouwen naar Ravensbrück. In de kampen hadden Jehova’s het extra moeilijk omdat zij veelal weigerden werk uit te voeren ten behoeve van de oorlogsindustrie en oorlogsvoering, 25 stokslagen was de gebruikelijke straf voor een dergelijke werkweigering. Ongeveer 130 Nederlandse Jehovah’s getuigen zijn in de bezettingsjaren omgekomen als gevolg van ziekte, mishandeling en andere ontberingen. De meeste van hen in concentratiekampen in Duitsland, een paar in de kampen in Amersfoort en Vught. Wegens het weigeren van het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor de Duitsers zijn aan het eind van 1944 vijf Jehova’s gefusilleerd. De cijfers zijn onder voorbehoud, het is soms moeilijk te beslissen op basis waarvan mensen werden vervolgd. De vijf Jehova’s Getuigen die vanuit Kamp Westerbork naar concentratiekampen zijn gedeporteerd waren bijvoorbeeld naast Jehova’s ook joods.

De gene die mij het meeste aan mijn hart ging is Deliana Rademakers uit Schaik. Zij werd verraden door Nederlanders en kwam om in een werkkamp. Ze schreef een briefje aan haar ouders met de hoop op God. Uiteraard hoop ik haar onder het Koninkrijk van Jezus terug te zien op aarde. Ze is een held voor mij persoonlijk. 

Een belangrijke website die de feiten van al die brieven aan Adolf Hitler zijn regime kun je vinden op http://www.bible.ca/jw-hitler.htm

Nu nog even brief vanuit de Branche Zwitserland 1943 , schrik niet !:

 

 

The Declaration of Facts, Trost, October 1943

"Declaration

Every war brings countless misfortunes upon Mankind. Every war brings difficult moral dilemmas to thousands, yes, millions of people. This applies especially to this war, which has spared no corner of the earth and has been spread through the air, water and land. It is therefore inevitable that in such times, not only individuals, but also communities of every sort, unintentionally or deliberately are falsely suspected.

Even Jehovah's Witnesses have not been spared this fate. We have become made out to be a association, the object or activity of which is described as, "to undermine military discipline, especially to force or mislead conscripts into insubordination against military orders, neglect or refusal of duty, or becoming fugitives."

Such an opinion can only be put froward by someone who completely misunderstands the spirit and activity of our Society or who despite his better knowledge, malevolently distorts it.

We expressly state, that our association neither commands nor recommends, nor in any other way suggests, acting against military orders. Questions of that sort are dealt with neither by our congregations nor in the Society's published literature. We do not at all concern ourselves with such questions. We view our business to be solely that of rendering a witness to Jehovah God and to proclaim bible truth to all peoples. Hundreds of our members and fellow believers have performed their military duty and continue to do so.

We have at no time presumed and at no time shall do so, to view the performance of military duty, as laid down by your statutes, as an offence against the principles and aspirations of the association of Jehovah's Witnesses. We beseech all our members and fellow believers, in the proclamation of the message of God's Kingdom (Matthew 24:14), to confine themselves strictly to the proclamation of bible truth, and always to avoid giving grounds for misunderstanding, and certainly never to be able to be misunderstood as offering any incitement to insubordination against military orders.

Swiss Associaton of Jehovah's Witnesses

President: Ad. Gammenthaler Secretary: D. Wiedenmann

Berne, 15th September 1943. "

 

Jan Hoekstra, onderzoeker

 

Geld investeren en opdracht geven om te "prediken"tot in de dood gaf veel slachtoffers in deze man made religie.

Deliana Rademakers haar briefje, zo een moedig meisje gestorven uit liefde voor God maar niet voor De Wachttoren Genootschap. Haar religie gaf haar eerst hoop uit de Bijbel maar bleek misleidend te zijn....Op 20 November 1942 als gevangene 25563 gevangen gezet in Auschwitz en gestorven op 10-12-1942

J. Rutherford schreef positieve brieven aan Adolf Hitler,,,,,,,dit soort brieven zie je nooit terug op hun website. Leden moet dom gehouden worden