Dagtekst gebruik

De dagelijkse dagteksten is een belangrijk instrument om de mind control bij leden "fris" te houden. Je kunt het vinden op hun website www.jw.org

Men gaat er van uit de laden elke dag een bladzijde lezen uit het boekje "dagelijks de Schrift onderzoeken" . Vaak wordt het ook gebruikt bij ochtend sessies op kring vergaderingen en of in de velddienst(prediking tochten) ochtends. Elk jaar wordt een boekwerkje uitgebracht met een voorwoord van de hoofd bestuurders ook wel de Het Besturende Lichaam genoemd of hun eigen claim "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf Klasse" .....

Iedere Jehova Getuige moet luisteren naar de Organisatie, naar wat genoemd wordt "de getrouwe slaaf", en die zonder morren gehoorzamen. In alle omstandigheden en onvoorwaardelijk. Het wachttorengenootschap probeert dit te bereiken via mind-control. Door steeds maar weer te laten weten dat het God is die het Wachttoren Genootschap aangesteld heeft en dat men dus wel Het wachttoren Genootschap moet gehoorzamen, omdat dit het enige kanaal Gods zou zijn. Onjuist.

Op basis van die volkomen foute stelling van Het Wachttoren Genootschap is de boodschap steeds “doe dit” en “laat dat”. Steeds meer en meer doen, er komt geen eind aan. Een getuige van Jehova – als lid van de organisatie – is onderdeel van een doegeloof. Een religie die geheel en al gemaakt is door mensen. Men beweert dat de dagtekst het geloof van leden versterkt en het belang om binnen de organisatie te blijven en of betrokkenheid. Dat is zeker een punt ware het niet dat verschillende claims onjuist zijn.

We laten eens een fragment voorlezen waarin de bestuurders hun claims uitten aan de leden ; Dit uit een recente dagtekst van 18-2-2018.

Ze gingen naar waar de geest ze dreef. — Ezech. 1:20.

Jezus heeft de ‘getrouwe slaaf’ aangesteld als enige kanaal dat geestelijk voedsel uitdeelt (Matth. 24:45-47). Sinds 1919 gebruikt Jezus die slaaf om zijn volgelingen te helpen Gods Woord te begrijpen en ernaar te leven. Door de instructies uit de Bijbel te gehoorzamen, dragen we bij aan de reinheid, vrede en eenheid in de gemeente. Vraag je dus af: ben ik loyaal aan Jezus en het kanaal dat hij in deze tijd gebruikt? In de Bijbel krijgen we informatie over het hemelse deel van Gods organisatie. Ezechiël bijvoorbeeld ontving een visioen waarin het hemelse deel van Gods organisatie wordt afgebeeld door een hemelse wagen (Ezech. 1:4-28). Terwijl Jezus en de engelen op het punt staan om een eind te maken aan deze slechte wereld, is Jehova’s wagen razendsnel op weg naar de rechtvaardiging van zijn soevereiniteit en de heiliging van zijn naam! w16.11 3:9, 10

*** w16 november blz. 16 par. 9-10 – Heb jij diep respect voor Gods Woord? 

Misschien denken sommigen dat ze de Bijbel zelf wel kunnen bestuderen en begrijpen. Maar Jezus heeft de ‘getrouwe slaaf’ aangesteld als enige kanaal dat geestelijk voedsel uitdeelt. Sinds 1919 gebruikt Jezus die slaaf om zijn volgelingen te helpen Gods Woord te begrijpen en ernaar te leven. Door de instructies uit de Bijbel te gehoorzamen, dragen we bij aan de reinheid, vrede en eenheid in de gemeente. Vraag je dus af: ben ik loyaal aan Jezus en het kanaal dat hij in deze tijd gebruikt?

In de Bijbel krijgen we informatie over het hemelse deel van Gods organisatie. Ezechiël bijvoorbeeld ontving een visioen waarin het hemelse deel van Gods organisatie wordt afgebeeld door een hemelse wagen (Ezech. 1:4-28). Jehova rijdt op die wagen, en hij bepaalt waarheen die gaat. Het hemelse deel van de organisatie heeft invloed op het aardse deel. Het is duidelijk dat de wagen in beweging is! Denk maar aan de vele organisatorische veranderingen in de afgelopen tien jaar; het is Jehova die achter die veranderingen zit. Terwijl Jezus en de engelen op het punt staan om een eind te maken aan deze slechte wereld, is Jehova’s wagen razendsnel op weg naar de rechtvaardiging van zijn soevereiniteit en de heiliging van zijn naam!

.................................etc. etc.

Het Wachttoren Genootschap is niet Gods organisatie en nooit geweest.

Het Wachttoren Genootschap knoopt de eigen instructies, gegeven door de “getrouwe slaaf”, die door Jezus aangesteld zou zijn, naadloos vast aan de Bijbel en God. Door de uitdrukking “Gods organisatie”, wat niet zo is, wordt er nog meer gemanipuleerd richting volledig gehoorzamen van die zogenaamde “getrouwe slaaf” en dus doen en laten wat er gezegd wordt.

Oproep aan Jehova getuigen om zelf na te denken

Daarom doe ik een oproep aan alle Jehova's Getuigen om zelf na te denken. Onderzoek alle dingen eerlijk en goed. Houdt er rekening mee dat Het wachttoren Genootschap mind-control toepast om u tot gehoorzaamheid en actie aan te zetten. En… let dus op: Dagtekst Jehova getuigen is mind-control. U wordt ochtends reeds met zure melk bedwelmt. 

Jan Hoekstra