Jezus regeert uit de hemel of OP aarde ?

Opmerkelijk dat Jezus nu OP aarde is , een plaatje van het Wachttoren genootschap.

De Grootste Mens op aarde is volgens mij nu in de Hemel en zal binnenkort terug komen OP aarde. Door zijn dynamische leringen en door de wijze waarop hij er in overeenstemming mee leefde, heeft Jezus 2000 jaar lang krachtig invloed uitgeoefend op het leven van de meeste mensen. "Alle legers die ooit zijn opgetrokken en alle vloten die ooit zijn gebouwd en alle parlementen die ooit in zitting zijn bijeengekomen en alle koningen die ooit hebben geregeerd alles bij elkaar genomen hadden nooit zoveel invloed als Jezus de mens.

De uitleg van de 'Jehova's getuigen ' ofwel Wachttoren Genootschap laat duidelijk zien dat men ervan uitgaat dat Jezus alleen vanuit de hemel ging regeren OVER de aarde.

Is dit logisch ?

Nergens in de Bijbel zien we een uitleg dat Jezus "terug" ging naar de hemel.......

Nergens in de Bijbel is er uitleg dat Jezus nooit meer terug komt letterlijk op de aarde.......

Gods Koninkrijk , ook wel hemels Koninkrijk Gods genoemd, is een regering in de lijn van David en wordt geregeerd door een aangestelde Koning, Jezus van Nazareth.

De uitleg van Het Wachttoren Genootschap is ONJUIST, uiteraard komt Jezus terug op aarde en gaat hij te midden van zijn vijanden zijn aanwezigheid bekronen met de oprichting van het 1000 jarige rijk. De mens Jezus komt dus letterlijk terug en is al zeker geen engel wat het Wachttoren Genootschap u doet laat geloven in hun verwrongen concept/evangelie.

Hun boekwerk " De grootste mens die ooit heeft geleefd" een relaas over Jezus zijn leven en bediening laat dan weer kapitale fouten zien. Zo zien we op pagina 132 dat er gesproken wordt dat Jezus TERUG naar de hemel ging, dat is nergens te bewijzen want Jezus GING naar de hemel en helemaal NIET terug naar de hemel. Het idee bij Het Wachttoren Genootschap dat Jezus een vooraards bestaan zou hebben als de "eerste schepping"van God is dan ook de bottle neck voor hun. Kol. 1:15 halen ze hierbij aan steeds maar daar staat de "eerst geborene"( Zie subpagina over Kol. 1:15)

Het is ook schrijnend dat vaak Katholieken(was ik ook) een Bijbel studie bij "Jehova Getuigen"nemen wat zeer oprecht lijkt maar uiteindelijk misleidend. Het sociale contact kan erg boeiend zijn ,de nieuwe gedachtes , energie en hoop. Hierin hebben vele Jehova's Getuigen als veel goeds gedaan denk ik als mens alleen.

Op de tekening die wij overgenomen hebben voor FAIRUSE van het Wachttoren genootschap zien we dat ze zelf wel Jezus eens op aarde laten komen.....als wat ? mens of engel. In de vele andere plaatjes laten ze Jezus (sinds 1914) regeren OVER de aarde alleen, met de uitleg dat Jezus een engel en Koning is die alleen vanuit de hemel gaat regeren over de aarde inclusief de 1000 jarige periode van het herstel paradijs op aarde.........

Ook roepen ze verdekt dat Jezus in 1919 "onzichtbaar" op aarde kwam om J. Rutherford en zijn kompanen aan te stellen als een soort "beleidvolle slaaf" . Dit om de legaliteit van "Gods organisatie"kracht bij te zetten. Ook hierin zie je alleen fictie en nul bewijs. 

We zien in hoofdstuk 22 van het Boek Openbaring dat er wordt gevraagd om de komst van Jezus terug op aarde. Uiteraard als mens en Koning.

Hoe krommer moet het niet worden ..............dat Het Wachttoren Genootschap zich vast klampt aan leugens en elke lid laat vervolgen en uitsluiten als zij hun eigen leugens benoemen.....Heb je geen "berouw' op hun leugens dan wordt je door Het Genootschap meedogenloos vervolgd.

Jan Hoekstra