Met deze pagina wil ik een begin maken met het werkelijke 1000 jarige Rijk op aarde welke zal worden geleid door De Leider, Jezus van Nazareth. 

Wat is dit ?

Waarom spreekt de Bijbel veel over God's Koninkrijk ?

Waarom was het Evangelie ....God's Koninkrijk verkondigen ?

Wanneer komt dit Koninkrijk en Regering OP aarde ?

Wie gaan er dan regeren samen met De Leider ?

Wat gaat er dan gebeuren OP aarde met de mensheid vooral ?

Wie worden de burgers onder dit bestuur van onze Leider ?

De voordelen en nadelen voor u ?

Al deze vragen ga ik beantwoorden .........even geduld op deze nieuwe pagina.

W.A. van der Weide 

Heeft u vragen ? info@yellowagro.com