Met deze pagina wil ik een begin maken met het werkelijke 1000 jarige Rijk op aarde welke zal worden geleid door De Leider, Jezus van Nazareth op en niet over de platte en stationaire aarde.

Wat is dit ?

Waarom spreekt de Bijbel veel over Gods Koninkrijk ?

Waarom was het Evangelie ....Gods Koninkrijk verkondigen ?

Wanneer komt dit Koninkrijk en Regering OP aarde ?

Wie gaan er dan regeren samen met De Leider ?

Wat gaat er dan gebeuren OP aarde met de mensheid vooral ?

Wie worden de burgers onder dit bestuur van onze Leider ?

De voordelen en nadelen voor u ?

Al deze vragen ga ik beantwoorden .........even geduld op deze nieuwe pagina.