Recht als bij de NAZIS

Het 'Recht Systeem' bij Jehovah's Getuigen' is in geheel amateuristisch en opgelegd. Elke aanklacht, uitspraak komt niet op papier. Het recht is vanuit een dictateur als bij de NAZIS (1933-1945)

Hoofd Rechter voor de Jehova Getuigen in Nederland , Mr. M. van Hilten die schijnprocessen in de lijn van Roland Freisler doet. Wereldwijud worden 70.000 leden door 'rechtbanken' vanuit hun eigen dictateur 'uitgesloten' en verbannen. Resultaat mond dood maken, geen familie banden meer en volledige discriminatie door andere leden.

Het Wachttoren Genootschap doet dezelfde praktijken als deze kerk dat deed in Maarten Luther zijn tijd

Hoe onrechtvaardig is Het Wachttoren Genootschap ? Ze sluiten iemand uit als die kritiek heeft op de Leiders.

Rechtbanken bij Jehova's Getuigen

Roland Freisler zijn schijnprocessen voor Hitler in Berlijn. Michel van Hilten, Emmen, voor de Leiders in Warwick. Beide maakten zich schuldig aan het veroordelen van personen in schijnprocessen in hun dictatuur.

Door middel van twee video's laat ik u meenemen in de rechtbanken van Het Genootschap. Je kunt zeggen dat de Katholieke Kerken vroeger 'openbare" recht zittingen had iets wat bij de Jehova's Getuigen onbespreekbaar is. In zekere zin komen deze beide kerken wel overeen om loyaal te zijn aan hun Leider(s) als Pausen. Elke , terechte, kritiek betekent uitsluiting.

Het Wachttoren Genootschap en haar Leiders ofwel Besturende Lichaam zijn de bewakers van de doctrines .

De "ouderlingen" zijn geen geestelijke vaders voor u maar personen die het Besturende Lichaam moet volgen en de instructies opvolgen. De "ouderlingen" zijn eigenlijk gewoonweg "waakhonden" hoe aardig ze lijken.

Het elkaar verraden binnen de leden groep is nou eenmaal ingegeven. De wetten van het Besturende Lichaam zijn hoger dan de Bijbelse wetten: ongeveer 95% van hun juridische systeem heeft GEEN basis uit de Bijbel. Het niet eens zijn met de leerstellingen of gang van zaken betekent altijd UITSLUITING. Er zijn geen rechten van de mens verbonden met u ......

Een persoon als Mr. Michel van Hilten, jurist voor het Genootschap treed op als "Rechter"in de zelfde lijn en technieken als een Roland Freisler. Deze Freisler vertegenwoordigde ook een dictatuur met hun Leider , Adolf Hitler. Meester Hilten doet het vuile werk voor de Leiders in Warwick. Roland Freisler was als Rechter vaak meedogenloos maar kon ook aangeklaagden vrij spreken(dat deed hij ook). Hilten zal niemand vrijspreken.......

Men moet ook begrijpen dat de meeste leden "geboren" zijn in hun religie en dat elke "rechtbank" voor hun vaak dodelijk is. Ze begrijpen niet dat zij als mens(en) ook rechten hebben en dat hun gefabriceerde snel recht niets met God en Jezus te maken hebben. Dat leden wegens immorele zaken worden "bestraft" is wat van te zeggen, maar dat leden wegens kritiek op valse doctrines worden " uitgesloten" is een typisch voorbeeld van CULT politiek. De Leiders bepalen dat de "ouderlingen" hun regels moeten uitvoeren alleen.

Het heeft niets te maken met het feit om de reinheid van God hoog te houden. God heeft namelijk niets te doen met deze religie, en alle andere religies.

Ook moet u begrijpen dat vaak glazenwassers als rechter, openbare aanklager en beul spelen en onder gebed mensen uitsluiten met alle gevolg van dien. Er wordt NOOIT iets op papier gezet , niet de aanklacht, niet de uitspraak dan alleen een medeling vanaf het podium , ook wederom zonder de reden(en) waarom iemand niet langer betrokken is als lid.

Schijn processen hebben niets met "Getuigen" van God te maken zoals Het Wachttoren Genootschap. Het wordt ook wel een 'Kangoeroe Rechtbank' genoemd of fake gedoe.

Ook heeft Het wachttoren genootschap zogenaamde mobiele rechters , die ter plekke vonnis uitspreken meestal uitgevoerd door leden van het Bijkantoor. 

Ze achten hun eigen 'rechtbank' hoger in dan de Nederlandse rechtbank.

Vele leden die werden uitgesloten wegens terechte kritiek op hun Leiders en valse doctrines, leerstellingen, kindermisbruik werden nooit op waarheid getest. Personen die om andere redenen werden uitgesloten blijven vaak komen in de Koninkrijkszaal omdat ze hun hele netwerk daar hebben. Ze moeten " werken van berouw" tonen anders kunnen ze niet opnieuw lid worden......meestal duurt dit 1-2 jaar en kan iemand weer terug komen als lid. Ook als hij hele slechte dingen heeft gedaan die misdadig waren en niet onder 'zonde' vallen.

Zo zie je maar weer hoe vals Het Wachttoren Genootschap speelt met mensen levens. 

Jan Hoekstra, onderzoeker

 

 

 

Maarten Luther en de vervolging

Deze korte video laat zien hoe Het Genootschap dezelfde praktijken , nagenoeg, doet aan gedoopte leden.

Boeiende uitleg

Een uitgesloten Jehova's Getuige ging naar de rechter...de tragiek ook van een meisje van 15 die leefde met haar vader en werd totaal beschadigt dankzij Het Wachttoren Genootschap