Mijn geboorte stadje Bolsward.

Jehova Getuigen uit Bolsward

Het glamour "Jehova Getuige"duo Marcus en Jolanda Bulterman trots poserende als het uithangbord voor Het Wachttoren Genootschap. Deze ijdeltuit Marcus komt uit omgeving Bolsward en gebruikt het zakenwebsite LINKEDIN om vooral zichzelf, Het Genootschap en zijn glazer-wasser-eenmanszaak te promoten.

Jehova's Getuigen uit Bolsward e.o is een pagina welke ik doe om een deel van mijn geloofs periode te uitten aan u.Ook om hoe de gemeenschap van leden met elkaar leven. 

In de periode van 1986 - 1991 kwam ik met wekelijkse regelmaat in de Koninkrijk zaal op de Harlingerstraat, niet ver van mijn woonhuis.Daarnaast werkte ik bij de PTT Post en ook als enterpreneur . Mijn predikings tochten als een "Jehova's Getuige"waren Bolsward en een gebied uitstrekkende tot aan Hindeloopen toe, het zogenaamde 'buitengebied". We noemden dit ook wel velddienst, best wel stoer. Hier was ik wekelijks een 5 uur aan kwijt vaak. Sommige maanden meer. Heb enige "studies"mogen doen bij mensen en die werden ook een "Jehova's Getuige" ondanks dat ik toen nog niet wist wat ik nu uiteraard weet dat het alleen maar nieuwe leden werden van Het Wachttoren Genootschap en GEEN discipel van Jezus !

Ook vrienden, destijds, als Harry en Hinke Walter en Christiaan Sinia werden leden in die tijd van Het Wachttoren Genootschap. Christiaan Sinia woont nog in Bolsward met zijn vrouw(Magriet) en later geboren kinderen die zijn ook leden geworden door een "verplichte" doop. Christiaan zijn vader was destijds(1986) predikant van de Geref-kerk in Bolsward. Onze inbreng gaf een boost aan de ingeslapen gemeente van Jehova's Getuigen te Bolsward destijds.

Er waren een 65 actieve leden toen ik daarbij kwamen waarvan enkelen uit de omgeving. De gemeente van Jehova Getuigen in Bolsward is ergens in 1970 opgericht. Sinds 1970 heeft men op tenminste 4 verschillende locaties binnen Bolsward  "vergaderd" . 

Zondags , met bezoekers erbij, was de zaal gevuld met een 80-90 personen. Er was op dinsdag "boekstudie"bij iemand thuis met een groepje van max. 15 personen. Donderdags en zondags vergadering in de Koninkrijkzaal. Zaterdag ochtend was het velddienst ochtend en ging men "prediken"in het buitengebied. Dit was iets algemeens. Op andere dagen werd er ook "gepredikt"dan vaak door enkelen en of pioniers die een 70 uur per maand hieraan besteden officieel door Het Wachttoren Genootschap erkend(geen toelage).

Niemand die zich trouwens druk maakte over de "wel of niet"maanreisjes en of platte of bolle aarde in die tijd. Uiteraard werd je als "Jehova's Getuige"toch al als vreemd beschouwt door het volk maar dat is logisch gezien hun weinige inlevingsvermogen.

In 1988 kwam het boek "uitleg over Openbaring" uit welke niemand kon uitleggen en later verdween het boek weer naar talloze aanpassingen op aanpassingen.

Bolsward, een boeiend maar weinig bloeiend stadje waar ik geboren werd in 1961, was verdeeld in atheisten, anarchisten , hervormden en katholieken. Opgegroeid in een arbeiders gezin in een buurt die Hollandia heette, werd ik herinnert aan een opvoeding die bestond uit eenvoud, plicht en veelste te weinig communicatie. Eigenlijk was het armoede bij ons in geestelijk opzicht maar ook op het gebied van communicatie die er eigenlijk helemaal niet was , zoals ook bij vele andere gezinnen van een bedenkelijk niveau. Mensen worden geleefd door de school, kerk, media en algemene opinie. 

In 1986, nadat ik goed contact kreeg met Rita Andringa , een lokaal lid van de "Jehova Getuigen"(kende haar uit de buurt) kwam een prettige vriendschap tot stand.. De Bijbel studie daarop in 1986 en bezoekjes aan de Koninkrijkzaal was wellicht een grote overwinning voor mij in klein Bolsward en ik had het gevoel alleen maar te winnen. Als mens knapte ik helemaal op. De echtgenote van Rita was een eergevoelige fanatieke "Jehova Getuige" die Rob Bulterman heette. Hij streefde naar elk ambt en was erg ongeduldig. Hij was dan ook geen Fries dat mag duidelijk zijn.Zijn jongere broer Marcus was ook al een zulk ijdeltuit met een flitsende snor en veel vet in zijn haar. Hun trotse ego zorgde voor veel overlast. Met hun was het altijd moeizaam .Maar goed eenmaal binnen hun gemeenschap had je ook het voordeel van omgang wekelijks en het bij elkaar op de koffie komen. Ondanks dat je niet met iedereen prettig kon omgaan was je wel verbonden aan elkaar en het gebruik van "broeders en zusters" is wat de religie gebruikt(ook kerken vaak)

De familie Andringa met Gorrit Andringa(broer van Rita Andringa-Bulterman) als presiderende opziener van de lokale geloofs gemeente was binnen de "Jehova's Getuigen" boegbeelden. Zo is de grootvader van Gorrit en Rita Andringa, Tsjerk Andringa, de grondlegger van Het Wachttoren Genootschap activiteiten in Friesland , ergens begin 1930.Het aparte wil dat ik in 1983 het huisje kocht van zijn grootvader die toen overleed. Moet zeggen dat het een bouwval was, alles moest verbouwd worden.

Op 09 Mei 1987 werd ik "gedoopt" in een Kringhal te Heerenveen die later afbrandde.

Er volgde enige nuttige jaren tot dat ik geheel uitgekeken was in Bolsward e.o. 

De laatste keer dat ik de Koninkrijkzaal bezocht in Bolsward was November 2017 op de Burgemeester Praamsmalaan te Bolsward. Het ontvangst was niet erg vriendelijk, geen rode loper met koffie en gebak. Enig dialoog was ook niet mogelijk. Zielig als je je vast klampt aan de uitleg van je religie leiders alleen uit New York. Het was trouwens Gorrit Andringa en de agressieve Marcus Bulterman(beiden ouderlingen) met nog 5 anderen die mij eruit wilde gooien na de openbare vergadering op een zondag. Ze werden handtastelijk en  "dreigde'de politie te bellen......wat ze uiteindelijk niet deden. Het idee is dat ze de andere leden moeten "beschermen"tegen zogenaamde "afvalligen" is hun relaas.Instructies zijn overal gelijk voor ouderlingen in deze top-down organisatie.

Maar goed zo zijn de leden in gijzeling en opereren de lokale ouderlingen als papagaaien voor het machtige bestuur van 8 mannen uit New York (Warwick). Niet willend begrijpend dat ze alleen maar voor een man made religie vechten. Enig redelijk zelf reflectie en het inzien van foute zienswijzes is 'non-done' . Jaarlijks verlaten er tienduizenden wereldwijd deze religie maar er is ook nog steeds nieuwe aanwas dankzij hun eigen kinderen en anderen.Honderden duizenden van de 8 miljoen leden wereldwijd blijven waar ze blijven omdat uitsluiting en jezelf terug trekken keiharde gevolgen heeft voor je sociale leven verder.Men probeert de leden geheel af te sluiten van de andere informatie bronnen, zoals in Noord Korea het nog het geval is. 

Moet ook wel zeggen dat toen ik daar binnen was, herkende menige, dat de sfeer ook bijzonder mat was. Het leek meer dat ik in een begrafenis toespraak terecht was gekomen. Ook de ouderling Tsjitse Anema deed alleen "popi jopi'grapjes, en na afloop bad een ouderling voor hun Leiders explisiet.Best wel schokkend.

De lokale leden zijn inelkaar verweven en hebben elkaar dan ook hard nodig en daarom als iemand iets uit de ban gaat wordt hij of zij direct buiten gesloten met alle gevolgen van dien. Men heeft alleen liefde onderling op condities. Meer is het niet waard gebleken.  Het geroep we zijn "verenigd in de ware aanbidding" of "wij zijn de getuigen van God" is nogmaals alleen maar propaganda en houdbaar zolang je geen vragen gaat stellen over Bijbelse zaken of over het almachtige bestuur.  

God en Jezus ,de mens, hebben in facto niets met deze religie te maken en dat lijkt zuur voor de leden maar het is volkomen terecht. Mijn tip is dan ook dat je het goede bewaart van zaken die correct zijn in Bijbels onderwijs en moraal maar dat je nooit accepteert dat je "man"meer gaat gehoorzamen dan God, die nooit liegt. Het Wachttoren Genootschap was NOOIT Gods organisatie op aarde, de leiders zijn altijd valse profeten gebleken ,en hebben NOOIT de goedkeuring gehad van boven.....alleen van hun zelf en hun papagaaien. 

Tot zover.

Heeft u vragen en of opmerkingen hoor ik het gaarne

info@yellowagro.com

Houdt moed , geef uw Leiders uit Warwick op ( laat hun direct vallen)maar geef niet op Geloof in Jezus and God.

 

 

 

De 21 stellingen werden op de deur van de Koninkrijkzaal te Bolsward genageld 500 jaar nadat Maarten Luther dat deed. Samen was ik daar met Jouke en Martin, november 2017.

Dit boek bestudeerde ik in 1986-1987 met Jehova Getuigen in Bolsward. De titel van het Boek gaf veel hoop maar de condities van deze religie aangaande die belofte zijn niet kloppend via deze religie. Dus komt u er NOOIT ! Hoe dan wel verklaar ik ook in deze website. Onderzoek alles en behoudt het goede van uw religie(s)

Tsjitse Anema, Gorrit Andringa, Henk van Spanning , Marcus Bulterman e.a. leiden de gemeente van Jehova's Getuigen in Bolsward. In November 2017 bezocht ik het op de Burgemeester Praamsalaan waar het gebouw staat. Het was een allesbehalve welkom ! vervolging en discriminatie volgt wannneer iemand niet loyaal aan het onderwijs is van De Leiders.

Maarten Luther zijn afkeer tegen de Paus , die claimde alleen de Bijbel te kennen. Mijn afkeer tegen de 8 Leiders van de Jehova's Getuigen ofwel Het wachttoren Genootschap die ook beweren alleen de Bijbel te kunnen uitleggen....na 500 jaar wordt God nog steeds belogen.