Carriere maken binnen Het Wachttoren Genootschap

Binnen de organisatie is het de bedoeling als man dat je carrière maakt.

Voor jonge leden is het net als in de HitlerJugend om te klimmen in rang als het kan, dus ambiëren ze vaak werk op de hoofd-en bijkantoren wereldwijd.

Lokale gemeenten van "Jehova's Getuigen" hebben ouderlingen en dienaren in de bediening. Deze worden aangesteld naar capaciteit, loyaliteit en een mate van onderwijs niveau.

Zoals in elke organisatie en kerk heb je carrière en meelopers. Dat geldt ook voor deze religie waarbij meer dan 50% uit dames bestaat. De dames kunnen alleen pionier worden, dat zijn actieve verkondigers die 70 uur per maand in de velddienst gaan of prediken. Hierin is ook een streef gedrag om in deze klasse te behoren voor eigen aanzien en prestige.

Uiteraard zijn er ook personen die gewoon natuurlijk hun werk doen als schoonmaak en beheer Koninkrijkzalen. Vele vrijwilligers , hiervan maken de 8 Leiders dankbaar gebruik van om de 80.000 bezittingen ten onderhouden op low budget.

De uiteindelijke bazen van Het Wachttoren Genootschap zijn alleen mannen en hebben hun loyaliteit voor Het Genootschap redelijk goed bewezen.

Er zijn drie beroepen zonder specifieke voor studie of opleiding, namelijk Paus worden, Astronaut en Besturende Lichaam lid van Het wachttoren Genootschap. De overeenkomst tussen deze 3 is dat het allemaal ACTEURS zijn voor de Duivel.

Jan Hoekstra, onderzoeker en Bijbel geleerde