Carriere maken binnen Het Wachttoren Genootschap

Binnen de organisatie is het de bedoeling als man dat je carrière maakt.

De regels binnen deze organisatie is erop gericht dat je vooral als man snel carriere maakt door functies te ambieeren anders ben je niet "goed bezig". Hierop staat voor elk lid druk en het te weinig doen voor de organisatie die dit uitlegt of je dit voor God zou werken.

Elk gedoopt lid , dat kan al vanaf 8 jaar oud bijvoorbeeld, kan worden ingezet voor de organisatie. Er bestaan in geheel geen werk contracten en alles is vrijwillig. Op de hoofd en bijkantoren van dit imperium zijn er mensen die vooraf gezond moeten zijn als ze daar komen te werken. Ze krijgen een bijlage maandelijks en mocht er iets voorvallen worden ze zonder reden eruit gezet zonder rechten of compensatie. Mensen die graag op kantoren willen werken maar een gezondsheids probleem hadden vooraf worden geweigerd, bang dat men ziektekosten moet betalen voor hem of haar. 

Voor jonge leden is het net als in de Hitler Jugend om te klimmen in rang als het kan, dus ambieeren ze vaak werk op de hoofd-en bijkantoren wereldwijd.

Lokale gemeenten van "Jehova's Getuigen" hebben ouderlingen en dienaren in de bediening. Deze worden aangesteld naaar capaciteit, loyaliteit en een mate van onderwijs niveau.

Zoals in elke organisatie en kerk heb je strevers en meelopers. Dat geldt ook voor deze religie waarbij meer dan 50% uit dames bestaat. De dames kunnen alleen pionier worden, dat zijn actieve verkondigers die 70 uur per maand in de velddienst gaan of prediken. Hierin is ook een streef gedrag om in deze klasse te behoren voor eigen aanzien en prestige.

Uiteraard zijn er ook personen die gewoon natuurlijk hun werk doen als schoonmaak en beheer Koninkrijkzalen. Vele vrijwilligers , hiervan maken de 8 Leiders dankbaar gebruik van om de 80.000 bezittingen ten onderhouden op low budget.

De uiteindelijke bazen van Het Wachttoren Genootschap zijn alleen mannen en hebben hun loyaliteit voor Het Genootschap redelijk goed bewezen.

Er zijn drie beroepen zonder specifieke voor studie of opleiding, namelijk Paus worden, Astronaut en Besturende Lichaam lid van Het wachttoren Genootschap. De overeenkomst tussen deze 3 is dat het allemaal ACTEURS zijn voor de Duivel.

Jan Hoekstra, onderzoeker en Bijbel geleerde