Jehova's Getuigen Religie kan onmogelijk Gods organisatie zijn op aarde !

Video gebruik voor Fair Use

Deze mannen claimen dat ze God vertegenwoordigen.....ik ben er zeker van dat ze de Duivel vertegenwoordigen met hun misleidingen.Ze benoemen hun zelf als "Besturend Lichaam" en " Betrouwbare Slaaf". Hun propaganda technieken is een fiasco en er is geen sympathie voor deze clowns.

Hoe de ware religie te identificeren

U herkent deze begrippen? : "We zijn de ware religie" ......."we zijn in de waarheid" ......"verenigd in de ware aanbidding" ....."dit is Gods volk" ......."geen deel van de wereld"......"God zijn getuigen" ......"ware aanbidding herstelt" ....Gods Kanaal op aarde"......"Dit is Gods organisatie op aarde" etc. etc.

Voor mij zijn de bovenstaande begrippen nog goed herhaalbaar op te noemen , voor de meeste leden een dagelijkse prakje eten. Het ironische van de bovenstaande begrippen is dat niet 1 van deze uitspraken kloppen en waar zijn in de ogen van God en Jezus. Het Wachttoren Genootschap kan dit niet waarmaken , vroeger, later en nu.

Het Boekje "De mens op zoek naar God"  werd uitgebracht in 1990 zien we op blz. 377 een tiental vragen. Die wil ik in het kort beantwoorden.

01) De ware religie aanbidt de enige ware God, Jehova.                                                                Dit zal elke religie gaan zeggen 

02) De ware religie biedt toegang tot God door bemiddeling van Christus Jezus.                              Alleen als Jezus als mens wordt beschouwt en zeker niet als een engel.

03) De ware religie leert en beoefent onzelfzuchtige liefde.                                                            De liefde bij Jehova Getuigen is alleen gebaseerd op condities en regels van Het Wachttoren Genootschap. Er zijn altijd vriendelijke mensen overal en niet zelfzuchtig maar als het komt tot vragen op doctrines van Het Wachttoren Genootschap dan is de liefde van je naaste direct voorbij en begint de discriminatie en alle nare gevolgen voor een lid.

04) De ware religie mengt zich niet in wereldlijke politiek en conflicten. In oorlogstijd is ze neutraal.                                                                                                                                   Het Wachttoren Genootschap was actief lid van de verenigde Naties voor een lange tijd en verborgen uiteraard voor de leden. Ondanks dat de tendens van leden niet in conflicten te mengen is het aan Het Bestuur , achter de gordijnen , wat die uiteindelijk doen. Zo is er genoeg te doen lokaal om iets te besturen tot dat Jezus terug komt op aarde. Romeinen 13 is dan ook actueel voor elke "Jehova Getuige"

05) De ware religie laat God waarachtig zijn door de Bijbel als Gods Woord te aanvaarden.          Dankzij Het wachttoren Genootschap hebben we geen Bijbel meer maar een Boek aangepast aan hun denkbeelden en dogma's. De leden moeten alle Genootschap uitleggingen aanvaarden. Je kunt niet zeggen dat ze de Bijbel serieus nemen derhalve gezien hun kromme eigenzinnige vertalingen en uitleggingen.

06) De ware religie veroordeelt oorlog en persoonlijk geweld.                                                      Het veroordelen van ondermeer oorlog en geweld past bij elke volgeling van Jezus.

07) De ware religie slaagt erin mensen van elk ras en elke taal en stam te verenigen. Ze predikt geen nationalisme of haat, maar liefde.                                                                        De religie van Jehova's Getuigen slaagt erin het bovenstaande te doen , zoals ook andere christelijke kerken , maar de gehele liefde is en blijft gebaseerd op condities.

08) De ware religie moedigt aan tot dienst voor God, niet om zelfzuchtig gewin of een salaris, maar uit liefde. Ze verheerlijkt geen mensen. Ze verheerlijkt God                                De religie Jehova's Getuigen en haar leden doen alleen maar dienst voor hun organisatie en verheerlijken hun Leiders. Dus God wordt niet verheerlijkt omdat het hele raamwerk en uitvoering niets met de ware God te doen heeft en ooit had.

09) De ware religie verkondigt Gods Koninkrijk als de zekere hoop voor de mensheid, niet een of andere politieke of sociale filosofie.                                                                              Gods Koninkrijk ofwel Het Goede Nieuws of Evangelie is inderdaad de zekere hoop. Helaas is de uitleg van de religie Jehova Getuigen niet erg hoopvol daar ze claimen dat alleen via hun je burger kan worden.

10) De ware religie leert de waarheid over Gods voornemen voor de mens en de aarde. Ze leert niet de religieuze leugens van een onsterfelijke ziel en eeuwige pijniging in de hel. Ze leert dat God liefde is.                                                                                                          De religie Jehova's Getuigen heeft nooit de waarheid over God, Jezus en het gehele voornemen kunnen uitleggen op een juiste wijze. Enige zienswijze omtrent de "hel"en "ziel" is een klein gedeelte van hun afzetting betreffende klassieke religies maar het overgrote deel is gewoon geheel krom en daarom is het ook geen liefde voor God als je verkeerde toespelingen doet. De religie Jehova's Getuigen is gewoon bewezen 'man made' .

CONCLUSIE :  Je kunt zeggen dat het begrip "WARE RELIGIE" helemaal niet bestaat en tot de komst van Jezus OP aarde zal er ook geen organisatie/religie/genootschap zijn die de ware aanbidding heeft hersteld. Persoonlijk ben ik van mening dat het goed is om de ware aanbidding dankzij nauwkeurige kennis te promoten, zoals ik dat doe met enige anderen,  en liefde te tonen eerst voor God en dan de mensheid, dit door WAARHEID te verkondigen en spreken !! Hoe kun je in een leugenachtige religie blijven zoals de Jehova's Getuigen bewezen is en haar corrupte leiders en dan roepen dat dit "Gods zijn organisatie is op aarde "? 

Romeinen 10:2  "Godvruchtige toewijding laten ze zien zonder kennis "

Jan Hoekstra

 

 

Er is geen God's organisatie op aarde , nu

Deze video gebruik ik voor Fair use

God's organisatie ?

Video voor Fair use

Heeft God een organisatie ?

Nederlandse onder titeling