Uitleg Jesaja 2:2-4

Het vele aanbod van lectuur betekent nog niet dat dit van God was betreffende Jesaja 2:2-4

Jesaja hoofdstuk 2 de verzen 2 tot en met 4 zijn voor Het Wachttoren Genootschap een Bijbel gedeelte om te bewijzen dat God , nu , via Het Wachttoren Genootschap een organisatie heeft die mensen onderwijst.

Er staat bijvoorbeeld in hun Bijbel het volgende(belangrijkste voor Het Wachttoren Genootschap) in vers 2."en het moet geschieden in de laatst der dagen"......(3)....Komt, laten we opgaan naar de berg van Jehova...en hij zal ons onderrichten..."(4)....natie zal tegen natie geen zwaard meer opheffen, ook zullen ze de oorlog niet meer leren.

Het Wachttoren Genootschap beweert dat dankzij hun predikingwerk en onderwijs ...... Jesaja 2:2-4 in vervulling ging sinds 1919.

Persoonlijk is mijn commentaar als volgt uit deze passage uit het Boek Jesaja. Jesaja zegt niet eerst "in de laatst der dagen"maar zegt zoals vele andere Bijbel vertalingen "in de toekomst". Omdat er staat in vers 3 "Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jehova uit Jeruzalem" zie je dat de conclusie van deze stelling en profetie in de nabije toekomst ligt en nu niet in vervulling ging dankzij Het Wachttoren Genootschap. De locatie zal zeker weer Jeruzalem zijn als Jezus terug komt op aarde , dan pas begint de goedgekeurde regering van God vanuit Sion te regeren en te onderwijzen.

De stelling dat leden niet in oorlog gaan en of militaire dienst lijkt heel nobel maar in de hele geschiedenis vanaf 1919 zie je politieke inmenging vanuit de top van deze religie, alles verborgen houdend voor de leden. Ondanks de enorme offers die leden brachten voor hun religie organisatie, tot zelfs in de dood,  is alles gewoon man made gebleken en dus niet uit de bron van God. Wel is onderwijs uit de Bijbel van belang met moreel leven, hierin hebben ook leden van deze religie baat bij gehad om in geweten vredelievend te zijn. Daarop is de Bijbel een boek voor een ieder, en Gods Woord. De juiste uitleg en juiste claims doen er veel aan toe ! De Leiders van Het Wachttoren Genootschap misbruiken uiteindelijk haar leden.

Conclusie : 

De stelling dat Jesaja 2:2-4 op toepassing is van Het Wachttoren Genootschap is absurd, vals en misleidend.

Jan Hoektra, Bijbel onderzoeker