Platte Aarde is de bestemming van de mensheid alleen !

Doel van uw leven ?

Volgens Het wachttoren Genootschap zouden de meeste mensen alleen kunnen leven op aarde, uitgezonderd een 144.000 aantal die ze zien in de hemel.

Mijn zienswijze is dat niemand van de mensheid naar de hemel gaat boven ons, dan alleen tijdelijk de mens , Jezus.

De bestemming van de mens is inderdaad alleen de aarde. Mocht u sterven dan is er altijd nog de opstandinghoop voor u . U moet wel bedenken dat het huidige leven vol zondig gedrag zit en we sterven dankzij Adam zijn zondeval. De tweede Adam , Jezus ,komt binnenkort terug op aarde. Mensen zullen uiteindelijk voor onbepaalde tijd ,volledig gezond, op aarde kunnen leven. Nogmaals hemels leven, ook als het gaat om slechts 144.000 is absurd. 

De hele aarde zal worden verandert bij de komst van Jezus de mens ( Handelingen 17:31). De komst van Gods Koninkrijk op aarde onder leiding van Jezus heeft regeerders en burgers nodig . Dat kan u zijn mits u echt van de waarheid houdt. 

Er is anno 2018 geen enkele religie die God vertegenwoordigt , dat is Goed Nieuws.

Jan Hoekstra