Romeinen 8 en uw positie

Het wachttoren Genootschap heeft u voorgehouden dat er 2 klassen zijn nu namelijk ;

01)Mensen die gezalfd zouden zijn met een hemelse hoop(regeren in de hemel)

02)Mensen die niet gezalfd zouden zijn en een aardse hoop hebben

Teksten uit Romeinen brief hoofstuk 8 : 8-10,14,29  Maar ook Johannes 3:3  geven aan dat er maar 1 klasse is verdeeld in schapen en bokken. Omdat de mens alleen dankzij Jezus offer kan leven en in overeenstemming is Jezus ten alle tijden onze bemiddelaar en niet voor een 144.000 wat Het Wachttoren Genootschap verklaart. 

Jan Hoekstra

 

 

Romeinen 8 uitleg en zorgen

Antwan Warren , een voormalige ouderling legt de vinger op de gevoelige plek waarom Het Wachttoren Genootschap mis is betreffende Romeinen 8. Dat is Goed Nieuws voor u !

Romeinen 8 uitleg

Video in het Engels , prima uitleg over Romeinen 8 met Dan Gil en Anthony Buzzard