Paradijs tekst

Het Wachttoren Genootschap gebruikt deze tekst vaak om uitleg te geven dat Jezus het had over het aardse paradijs. Klopt dat ? JA

In 1958 bracht Het Genootschap het boek uit genaamd "van het Verloren naar het Herwonnen Paradijs" (From Paradise Lost to Paradise Regained). De Nederlandse versie kwam in 1960 uit.

Boeiend is dat men toen nog aanhalingen deed uit de Bijbel die de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap heette. Er waren 30 hoofdstukken.

Het Wachttoren Genootschap was toen nog gevestigd aan de Koningslaan 1 te Amsterdam Zuid, waar ik in 2015 nog eens op was bezoek(het is nu een hostel/hotel).

Lukas 23:43  "Jezus zei :'Waarlijk ik zeg u deze dag:Met mij zult gij in het paradijs zijn' (vertaling J.B.Rotherham)

Het boek uit 1960 zegt dan op bladzijde 226 dat de hele aarde onderworpen zal zijn en zal als een vruchtbaar paradijs voor allen die er in wonen, voldoende voedsel voortbrengen.

Opmerkelijk ?

Wat erg opmerkelijk is dat Jezus zelf zegt dat HIJ met hun zal zijn in het paradijs wat uiteraard op aarde is. Dus Jezus als mens en Koning zal op de aarde terug komen en wonen hier voor tenminste 1000 jaar. Dat beweer ik aan de hand van de Bijbel. Het Wachttoren Genootschap zegt dat Jezus vanuit de hemel gaat regeren met zijn regeerders.....over de aarde. Dat is absurd want Jezus komt TERUG op aarde en zal regeren met mensen uit de opstandingdood en degene die nog leven op aarde. Burgers die gunstig reageren kunnen onder deze aardse regering leven(Matheus 5:5).

Conclusie :   De twee 'misdadigers" kunnen met Jezus leven op aarde pas na het 1000 jarige rijk, als ze dan een opstanding krijgen(Openbaring 20) met Jezus op aarde. De aarde zal dan een paradijs zijn dankzij het Rentmeesterschap en juiste instelling !

Jan Hoekstra