De Leiders van uw religie hebben altijd gelijk ?Kritiek ?

Het Wachttoren Genootschap gaat prat op hun propaganda en steeds nieuwe zettingen waarin met beweert dat God en Jezus hun alle credit geeft. Maar is dit wel zo ?

De volgelingen of leden van Het Wachttoren Genootschap zijn grotendeels opgegroeid in deze religie en geheel geconditioneerd door de eenzijdige informatie die ze dagelijks krijgen of kregen van hun ouders en anderen binnen deze gesloten gemeenschap.

Men volgt hun huidige Leiders ( 8 man anno 2018) blindeloos na zonder ook maar eigen kritisch onderzoek te doen of de uitspraken van deze zelfverkozen Leiders wel werkelijk uit de bron Gods zijn of waren.

Laatst kwam ik een voorbeeld tegen van Koning Achab uit het eerste Boek Koningen hoofdstuk 22, waarin een kleine profeet Micha het opnam tegen 400 profeten van de Koning Achab. Je zou zeggen dat de meerderheid de Koning en zijn profeten geloofden. Maar het is opmerkelijk dat een kleine minderheid met de Profeet Micha uit Gods mond sprak en de kwalijke praktijken van de Koning en zijn leugenachtige profeten aan de kaak stelde. Uiteindelijk werd Micha mishandelt en buitengesloten.

Zo gaat het ook met Het Wachttoren Genootschap , als personen terechte kritiek hebben op de Leiders dan worden ze snel weg gemoffeld door "ouderlingen" op instructies van deze Leiders. Die roepen dan dat zij net als Mozes zijn aangesteld door God en niemand mag hun kritisch benaderen. Los van het feit dat ik niet geloof dat deze huidige 8 Leiders van God zijn of in de lijn met Mozes(belachelijk zelfs) is het opmerkelijk dat juist in de Bijbel er wel kritiek werd geuit op Gods gezalfden, en terecht vaak.

Daarmee wil ik zeggen als de massa van leden en hun Leiders alles geloven wat ze elkaar wijs maken dan wil dat nog niet zeggen dat dit de Waarheid van God is. Vaak, zie Matheus 7:14, zie je dat een kleine minderheid in dit wereld systeem de Waarheid wil spreken met veel moed en vaak smerig belast door de massa en meerderheid. Dus ook binnen Het Wachttoren Genootschap zijn er enkelen die juist terecht kritiek gaven op de Leiders. Hun arrogantie is dan ook stuitend en ik hoop dat God deze enkele rechtvaardige mensen helpt.

Het is te simpel om nu tientallen controversiële zaken vanaf 1916 te laten zien waarin ze in de huidige tijd nooit meer op terug komen. Dat zou u zelf kunnen onderzoeken. Deze website geeft mijn mening over uw "Gods Organisatie"welke het nooit was(gelukkig maar).

Mijn inziens zijn de Leiders van Het Wachttoren Genootschap ten alle tijden valse profeten en vertegenwoordigen ze de Duivel uiteindelijk. Zichzelf laten misleiden en de leden ook.

HOOP ?

Zeker wanneer we kunnen weten dat Jezus de mens terug komt OP aarde.

Dan pas start zijn Koninkrijk en onderwijs zo ook de scheiding tussen schapen en bokken.

Het Goede Nieuws is dan eerlijk verspreidt over de ganse aarde(voleindiging van Matheus 24:14).

Alle religies moeten dan ook ruimen en er is maar 1 Heerser op aarde en 1 regering die gaat bepalen uw toekomst.

Matheus 5:5 en Psalm 37:11,29 kan uw deel zijn.

Vast houden aan de propaganda van uw Leiders uit Warwick is bij zekerheid uw einde.

God en Jezus gaan nooit in een compromis met fraudeleuze "Leiders" en valse profeten. Deze website is ook een website en Boodschap van HOOP en TOEKOMST voor u persoonlijk of voor uw familie.

Mocht u nog een lid zijn van de Jehova's getuigen religie wees voorzichtig na uw ontwaking en ontdekkingen. Uw eigen "broeders" zullen snel uw vijanden worden......

Johannes Hoekstra

 

Uitleg van de Leiders en hun propaganda

Propaganda met vele valse claims.