Johannes Greber

Deze Duitser deed een Bijbel vertaling(1937) die graag gebruikt werd door Het Wachttoren Genootschap om de Johannes 1:1 uitleg te staven. Het Wachttoren Genootschap heeft jaren dit gebruikt totdat het uitkwam dat Johannes Greber mediums deed met Satan de Duivel.......Later heeft Het Wachttoren Genootschap hem niet meer aangehaald maar stonden ze alleen in het vertalen van Johannes 1:1 waarin ze pogen om Jezus een vooraards bestaan te geven als de engel Michael. 

Hoe dan ook lieten ze hun "vertaling" van Johannes 1:1 gewoon staan om hun eigen doctrine te verdedigen, die ik kan verklaren als vals. 

Over Johannes Greber is veel te zeggen maar deze "priester" was een occult aanhanger iets wat vele Nazi’s(Duitsers)waren in die periode. De Leiders van Het Wachttoren Genootschap "veranderen" zaken of informatie alleen als ze onder een loep liggen.

Jan Hoekstra

Johannes Greber

Donkere tijden met Johannes Greber