Maarten Luther zijn aanval op onrechtvaardigheid

Dit boekje gebruikte ik jaren bij mijn Prediking, een aangepaste boekje die werd gedrukt door Het wachttoren Genootschap.

Mijn grote deceptie

Great Disappointed in 1844.

Mijn grote deceptie of teleurstelling is het verhaal achter een Geloof/Religie die niet klopte. Indien je hoop op God is en je leven laat leiden door een religie dan is de uitkomst altijd verwrongen.

Je kunt jarenlang tegen beter weten ergens in blijven hangen voor je veiligheid of dreigende uitsluiting, maar jezelf voor de gek houden is het !

Tussen 2008-2015 was ik nog betrokken in een religie, zo goed en zo kwaad. Gezien het lage eigen denkvermogen en het niet doorleefde geloof was het vele jaren kromme tenen gedoe met de leden en organisaties als religies.

Buiten de religie als Jehova getuigen was het ook weinig hoopvol. Terwijl ik de Bijbel en Bijbel vertalingen ging vergelijken begon ik te beseffen dat de doctrines van Jehova's Getuigen en Zevende dag Adventisten in feite verdraaide leringen waren.

Deze leringen dreef ons af van de mens Jezus van Nazareth en dreef ons in de handen van de 8 Leiders in Warwick(Wachttoren Genootschap). Deze ' Pausen'  claimen de beste Bijbel vertaling te hebben en de 'waarheid' te verkondigen. Beiden waren onjuist !

Deze Leiders of Pausen zijn zeer geraffineerd en zorgden ervoor dat we mensen gingen aanbidden(Handelingen 20:30). Ook dat men steeds roept dat we op 'Jehova' moeten wachten is alleen maar een gedachte dat we in werkelijkheid op deze man made organisatie moeten wachten op antwoorden en ons leven laten leiden in hun handen.

De bekende druppel die de emmer deed overlopen was de Wachttoren Studie artikelen uit Maart 2015 editie waarin de Leiders verklaarden dat "alleen zij de Bijbel begrijpen" .....en dat wij als leden elke "nieuwe uitleg" als nieuwe Waarheid maar moeten blind aanvaarden en prediken. 

In 1844  had je in Amerika de Grote Teleurstelling met William Miller en zijn Beweging. Het jaar Des Heeres kwam niet en mensen waren teleurgesteld , ondanks hun sterke geloof en verwachtingen voor een betere wereld. Logisch gezien de belofte van het komende komst van Jezus op aarde.....

Mijn persoonlijke Grote Deceptie/Teleurstelling was in 2014 toen ik ook begreep dat de religie Jehova Getuigen en Zevende Dag Adventisten NOOIT uit de bron van God was. Hun claims hadden geen vertrouwen en ook niet de claims van de Leiders. Dit geldt ook voor alle andere religies. Zoals Romeinen 10:2 schrijft  ' Ze hebben godvruchtige toewijding maar niet overeenkomstig kennis'  .

De vele misverstanden en papegaaien gepraat van de leden was gewoon stuitend . Mensen onderzoeken niets of het wel echt waar is wat de Leiders brengen en volgen gewoonweg mensen na in de praktijk. Instructies gebaseerd vanuit een topdown organisatie zonder doorleefd geloof.

Het was gewoon camping niveau bij de Jehova's Getuigen bijvoorbeeld. Geen thema wilde men bespreken in open dialoog. Misvattingen en mis claims werden makkelijk weg gepraat met nieuwe uitleggingen zonder excuses . Je werk, omgang en geloof waren daarvoor vooral op je religie gebaseerd. 

De juiste antwoorden en gehele ontwaking kwamen vooral in 2016-2018. Dit kost tijd ook omdat je leven in een hele andere draai komt waarbij je oude netwerk oplost als sneeuw in de zon en nieuwe netwerken is als sneeuw zoeken in de zomer periode.

Deze website laat dan ook zien dat de geloofspunten niet uit de lucht zijn gevallen maar conclusies zijn op diepe onderzoeken. Niet uit luxe en rijkdom kwam dit tot stand maar vanuit de kelders van mijn leven. Het is daarom ook mijn verhaal als mens. 

De Grote Deceptie is nu de Grote Opwachting geworden ! Verlost van de boeien en ketens van een religie die geleid wordt door valse profeten die nooit uit de bron God en de mens Jezus waren.

Johannes Hoekstra

 

 

Miller 1844

Valse uitleg van William Miller, de kerken daarop waren ook NOOIT uit de bron van God ondanks hun invullingen.

Mijn laatste Gemeente van Jehova Getuigen in Tbilis, Georgie. Anno 2018 bezocht ik het nog eens, een trieste aanblik. Geen voorgangers. Een trieste bedoening met een zaal die slechts gevuld is met hooguit 30 %. De terug gang is overal waarneembaar wereldwijd. Koninkrijkzalen worden per tientallen tegelijk verkocht en 'gemeentes' bij elkaar gevoegd.De opbrengsten gaan alleen naar de kas in Warwick. New York. Als de organisatie geld nodig heeft komt er een brief voorgelezen aan de leden.....als een lid geld nodig heeft moet hij bidden tot God...voor hulp.