Veruit de meeste Jehova Getuigen hebben een armoedig bestaan waarbij alles draait om het volgen van Wachttoren Genootschap regels, prediking en bijeenkomsten. Het hoofdbestuur bestuurt 80.000 eigen onroerendgoed stukken en investeert geld via hun eigen Hedge Funds( Riley ) geld in vooral USA bedrijven. De meeste leden hebben geen idee hoe het Hoofdkantoor met de nieuwste meubels, design en marmer is opgebouwd voor hun elite. Vaak zie je dat de Gemeentes wekelijks bidden voor hun Leiders, die op de pluche leven in Warwick en dure whiskey(Bestuurder Anthony Morris III) kopen.

Armoede bij de meeste leden

Lid zijn van Het Wachttoren Genootschap betekent in de meeste gevallen ARMOEDE. Waarom ? Het Wachttoren Genootschap wil niet dat jonge mensen gaan studeren in een voortgezet onderwijs of een hoger onderwijs. Het Wachttoren Genootschap ontmoedigd al tientallen jaren om geen energie aan onderwijs te besteden dan alleen te werken(voor vrij) voor hun organisatie.

Wanneer een dokter of iemand met een hoog beroep 'studie' krijgt van het Wachttoren Genootschap en zelfs lid wordt, dan schreeuwen ze het uit om dit soort ervaringen te beschrijven of te benoemen.....

Maar eigen jonge leden en ouders worden bestookt om geen voortgezet onderwijs te hebben en zo vroeg mogelijk te "werken" voor deze man made religie.

Opmerkelijk is dat de Leiders er warmpjes bij lopen , goede voorzieningen hebben en leven in luxe en op stand. Verre weg de meeste leden leven onder de armoede grens en worden eigenlijk ook nog verplicht om gratis mee te bouwen voor de organisatie en bijdrages te geven voor "het alomvattende werk"  .......

In vele landen zijn geen sociale voorzieningen bij armoede en is het nog schrijnender.

In andere landen gaan de leden vaak in de bijstand en beroepen zich op de lokale overheid voor hulp.

Van de organisatie komt geen hulp en als iemand een hoofd of bijkantoor moet verlaten krijgt hij nooit een bijlage of geld mee voor zijn "nieuwe leven" en woonruimte. Dat zie je wel bij kerkgenootschappen.

Heeft het Wachttoren Genootschap geld nodig dan komen er brieven voor de leden, heeft een arm lid geld nodig voor nood situaties dan wordt aangeraden om tot God te bidden voor hulp !

Vele leden schamen zich om te uitten of zijn bang.

Armoede bij vele leden

Een goed voorbeeld van de armoede van leden, met redenen