Handelingen 15:23 en de fraude

Wanneer we deze tekst bezien uit het Boek Handelingen hoofdstuk 15 , vers 23 dan staat er in in de NWT Herziene uitgave " De apostelen en de oudere mannen, broeders, aan de ....." 

Het is boeiend te zien dat Het Wachttoren Genootschap in 2018, oktober uitgave van de studie artikelen blz 24 , aan hun leden verteld wordt dat het "besturende lichaam" destijds beslissingen nam. Maar de echte reden is dat ze opnieuw pogen om hun eigen status en doctrines te handhaven met corrupte uitleggingen te plegen zoals in Handelingen 15:23.Er staat geen "besturende lichaam" in een Bijbel.....dat bedenkt alleen Het Wachttoren Genootschap aan u. 

In de grondtekst(en) van de Griekse taal manuscripten maar ook allerhande vertalingen zien we nergens het woord " Besturende Lichaam " staan. Dit bedenksel is de volgende fraude die ik aan het licht breng voor u.

In the 2013 New World Translation " Outline of Contents " of the Book Acts is written that " letter of the governing body ( vers 22-29). Deze uit de Engelse vertaling is een enorme misleiding voor de leden. God heeft nooit een " governing body" bedoelt.

In de tijd van Jezus had hij apostelen aangesteld als hoeders van het convenant. In deze tijd is er geen enkele organisatie, bestuur of religie aangesteld. 

God en Jezus hebben NOOIT een "besturende lichaam"  aangesteld , zo ook niet een "beleidvolle en discreet slaaf  klasse" nu en vroeger in Jezus zijn tijd. Bij de terugkomst van Jezus op aarde in zijn persoon als mens, zal blijken wie werkelijk "beleidvol en discreet" was.

Jan Hoekstra