8 leden van Het Bestuur. Ze claimen dat Jezus hun goedkeurde sinds 1919. Allemaal onzin.

De Beleidvolle Slaaf&Besturende Lichaam

Het Wachttoren Genootschap gebruikt de passage en parabool uit Matheus 24:45-47 waarin Jezus hemzelf het heeft over een enkele "betrouwbare slaaf"  die ook wel wordt vertaald door Het Wachttoren Genootschap " Beleidvolle en discrete slaaf" ....

Het Wachttoren Genootschap en haar Leiders poogt ook in Lukas 12:42-47 hun gelijk te claimen. Helaas voor hun staat daar dat Jezus gewoon antwoordt gaf op zijn huidige situatie en nooit een profetie uitte naar deze tijd. Ook zie je dat het gaat om een individuele persoon en niet om een "klasse van mannen" .

Zo worden personen direct vervolgd en uitgesloten als men beweert dat de claims van het Bestuur onwettig en on-Bijbels zijnWaarom zou iemand "berouw" moeten tonen op de leugens claims van Het Bestuur ? Verder hebben de Leiders nog NOOIT hun fouten toegegeven dan alleen maar te roepen dat ze niet "onfeilbaar" zouden zijn. De leugens van het verleden en nu worden altijd verdoezeld met "New Light" .

Het Wachttoren Genootschap koppelt "Beleidvolle Slaaf"  aan hun eigen Bestuur die ze " Het Besturende Lichaam" weer noemen en beiden nogmaals trachten te koppelen voor hun "Bijbelse" legaliteit.

Mijn idee hierover ;

In de eerste eeuw was er geen " Besturende Lichaam"  dan alleen maar apostelen die het convenant beheerden in opdracht van Jezus, de mens. Later in het boek Handelingen 15 (vers 22-29) tracht Het Wachttoren Genootschap hun eigen claim " Besturende Lichaam" te verdedigen door teksten aan te halen als " apostelen en ouderlingen(oudere mannen) kwamen te samen"  .

Zowel in de eerste eeuw als in 1919 of 2018  is er geen "Beleidvolle slaaf " klasse of Besturende Lichaam aangesteld door Jezus hemzelf.

De claims dat Jezus onzichtbaar in 1919 aan J. Rutherford en hem heeft aangesteld over alle aardse bezittingen is dan ook wel absurd. (Zie pagina's over J. Rutherford).Los van het feit dat er helemaal geen bewijs is is de uitkomst ook al een illusie. 

Het Wachttoren Genootschap deelt ook geen "geestelijk voedsel" uit op aarde met toestemming van Jezus. De enorme propaganda heeft vele barsten gebracht, leden zijn afhankelijk van de uitleggingen van hun zelfverkozen Bestuur. Mogen dat Bestuur niet eens ondervragen en of kritisch zijn. Wat doen ze dan wel met die miljoenen verspreidde tijdschriften en boeken ?

Nu nog even een staaltje van hun propaganda uit de WT Studie van Oktober 2018 blz 24. Hoe ze pogen te zeggen dat de Bijbel reeds " besturende lichaam"  gebruikte ( een leugen ). Kijk hoe ze pogen u te belazeren ;

" CHRISTUS’ LEIDERSCHAP IN DE EERSTE EEUW"  Paragraaf 10)Zo’n 13 jaar na de bekering van Cornelius propageerden sommige Joodse christenen nog steeds de besnijdenis (Hand. 15:1, 2).Toen in Antiochi ¨ ë onenigheid ontstond, werd er geregeld dat Paulus de kwestie aan het besturende lichaam in Jeruzalem zou voorleggen. Maar wie zat daarachter? Paulus zei: ‘Ik ging omdat me dat in een openbaring was gezegd.’ Het is duidelijk dat Christus alles zo leidde dat het besturende lichaam de kwestie zou oplossen (Gal. 2:1-3). 11) Onder leiding van Christus maakte 10. Wie zat er achter de belangrijke vergaderingen van het besturende lichaam in Jeruzalem? 11. (a) Hoe bleven veel Joodse christenen over de besnijdenis denken? (b) Hoe liet Paulus zien dat hij bereid was de ouderlingen in Jeruzalem te steunen? (Zie ook de voetnoot.) het besturende lichaam duidelijk dat niet-joodse christenen zich niet hoefden te laten besnijden (Hand. 15:19, 20)

Het maken van alleen maar leden vanuit een verwrongen evangelie is wat Het Wachttoren Genootschap deed en doet . De leden moeten deze Leiders in Warwick zonder vragen gehoorzamen !

Uiteraard zijn er rechtvaardige leden die niet hypocriet zijn maar misleid of gevangen in de strik van Het Wachttoren Genootschap en haar Leiders. Angst voor andere leden die hun gaan verraden is zeer groot. Die leden die leden verraden bezien dit niet als verraad maar om hun organisatie "rein"te houden en gaan anders denkende verklikken.

Jan Hoekstra

 

Beleidvolle slaaf claims

Beleidvolle Slaaf debunked

Goede uitleg

Mijn ongenoegen tegen Het Bestuur en al hun valse zaken. November 2017 , 21 thesis op Koninkrijkzalen te Nederland.

De meest belachelijke uitleg van Het Bestuur

Hoe kan u deze onzin nog geloven ? zie de subpagina over David Splane