Jehova's getuigen hebben angst bij onderzoek

Het is bekend bij mijzelf dat de leden grote angst hebben om zich te uitten als het gaat om geloof- stellingen, doctrines of het niet eens zijn met hun leiding(Het Bestuur). In de prediking hebben ze dat vaak niet maar wel binnen hun eigen groep om niet verraden te worden

De Waarheid bekeken vanuit deze religie

Leden van Het Wachttoren Genootschap willen maar al te graag zeggen dat ze " in de waarheid leven" ,deze gedachte komt van Jezus zijn woorden dat " de waarheid zal u vrij maken" uit het boek Johannes. Ze zien hun "waarheid" als ultiem en daarom behoeven ze het ook niet te testen dat iets wel of niet kloppend zou zijn.

Alle uitspraken van Het Wachttoren Genootschap en hun zelfverkozen Leiders zien ze als "goddelijk" en personen die dit in twijfel(terecht)nemen worden met zekerheid "vervolgd" en zo nodig,als ze niet hun twijfels herzien, uitgesloten door hun rechtbank.

Het Wachttoren Genootschap roept dagelijks over de laatste 100 jaar dat de leden in een "geestelijk paradijs" leven of de Waarheid in pacht hebben. Ze zeggen zelfs dat hun organisatie en religie de Ware Religie is en dat hun religie Gods aardse organisatie is met aangestelde Leiders. Die worden ook wel Het Besturende Lichaam of "Betrouwbare Slaaf " genoemd. Een hoop krachtige woorden, die ik deels geloofde vroeger maar nu met zekerheid niet. Hierin wil ik u meenemen vanuit de Bijbel en dagelijkse praktijk waarom deze religie NOOIT de Waarheid van God(en Jezus) vertegenwoordigde.

"Maar als je in de waarheid komt" ook al een zulke uitspraak elke week opnieuw. "We hechten veel waarde aan Bijbelse waarheid".....wederom een zulk uitspraak.

Het gaat hier niet om een paar juiste zaken die mijn religie naar voeren bracht maar over de claims dat deze religie van God is en de gehele waarheid van God vertegenwoordigde of niet...

Een voorbeeld van hun wekelijkse propaganda onderwijs uit een Wachttoren Tijdschrift van November 2018 ( WT Studie) met het thema "Koop waarheid" .....Het Wachttoren Genootschap zegt dat de Bijbelse Waarheid hun Waarheid is en dat iedereen die bij en met hun "studie" heeft en wordt "gedoopt" en lidmaatschap heeft waarin de stelling is dat die persoon altijd in de waarheid leeft en geen deel van deze wereld.....

Als Het Wachttoren Genootschap niet de waarheid van God vertegenwoordigd..... en een  persoon of lid wordt "uitgesloten" omdat hij weigert leugens te accepteren ? Het is ontzettend bruut als iemand uit deze religie wordt gezet op basis van dit, uiteraard moeten we God meer gehoorzamen dan mensen religies, maar het verlies van sociale netwerk is behoorlijk hard.

De troost is als volgt " NOOIT ZAL GOD degene die de waarheid zoeken het goede gaan weigeren !" 

Romeinen 11:33 " O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk.....wie heeft de zin van God leren kennen.....wie is tot zijn raadsman(vrouw) geworden?

Psalm 26:4 " Ik heb niet neergezeten met mensen van onwaarheden bij hen die verbergen wat zij zijn, treed ik niet binnen." 

Jan Hoekstra