Korach zijn opstand als voorbeeld

Opstand tegen de Leiders van Het Wachttoren Genootschap wordt uitgelegd aan de leden als opstand van Korach tegen Mozes....

Het Wachttoren Genootschap wil graag het verhaal van Korach en Mozes in vergelijk gebruiken met leden die in "opstand" komen tegen hun Leiders in Warwick. Ook dient het ter waarschuwing aan de leden om gehoorzaam te zijn aan alle richtlijnen anders volgen ‘rechtbanken’ en uitsluiting.

Lees met mij mee een artikel die Het Genootschap onlangs schreef aan de leden :Toen de Israëlieten al een tijd in de woestijn waren, kwamen Korach, Dathan, Abiram en 250 anderen in opstand tegen Mozes en Aaron. Ze zeiden: ‘We hebben genoeg van jullie! Waarom moet jij onze leider zijn en Aaron de hogepriester? Jehova is met ons allemaal, niet alleen met jullie twee.’ Jehova vond dat helemaal niet goed. Hij zag het als een opstand tegen hem persoonlijk!

Mozes zei tegen Korach en de anderen: ‘Kom morgen naar de tabernakel. En neem jullie vuurpannen met wierook mee. Jehova zal ons laten zien wie hij heeft uitgekozen.’

De volgende dag gingen Korach en de 250 mannen naar Mozes bij de tabernakel. Daar brandden ze wierook, alsof ze priesters waren. Jehova zei tegen Mozes en Aaron: ‘Ga weg bij Korach en zijn mannen en blijf bij ze uit de buurt.’

Dathan, Abiram en hun families wilden niet naar Mozes komen en waren bij hun tenten gebleven. Jehova zei tegen de Israëlieten dat ze moesten weggaan bij de tenten van Korach, Dathan en Abiram. De Israëlieten deden dat meteen. Dathan, Abiram en hun families gingen voor hun tenten staan. Plotseling scheurde de grond open en ze verdwenen in de aarde! Bij de tabernakel kwam er vuur uit de hemel waardoor Korach en de 250 mannen verbrandden.

Toen zei Jehova God tegen Mozes: ‘Vraag een staf aan de leider van elke stam, en schrijf zijn naam erop. Maar op de staf van de stam Levi moet je de naam van Aaron schrijven. Daarna leg je de staven in de tabernakel. Aan de staf van de man die ik uitkies, zullen bloemen groeien.’

De volgende dag bracht Mozes alle staven naar buiten en hij liet ze zien aan de leiders. Aan de staf van Aaron zaten bloemen en rijpe amandelen! Op deze manier maakte Jehova duidelijk dat hij Aaron had uitgekozen als hogepriester.

‘Gehoorzaam degenen die bij jullie de leiding nemen en wees onderdanig.’ — Hebreeën 13:17

-----------------------------------------------------------------------------------

Mijn conclusie is dat het verhaal van Korach en Mozes NIETS te maken heeft met de claims van Het Wachttoren Genootschap. Waarom ? Omdat Het Wachttoren Genootschap NOOIT God zijn organisatie op aarde was of is. Daarnaast claimen de Leiders dat iedereen hun gehoorzaam moeten zijn en de uitvoerders van hun spelregels de "ouderlingen" . Hierin pogen ze uiteraard de Bijbel te gebruiken. Hoe dan ook je hoort talloze "bedreigingen" van leden die elkaar verraden met het "verhaal Korach" . De Leiders weten steeds hun leden te manipuleren en "ouderlingen" te gebruiken en misbruiken voor hun doelen.

Nogmaals Korach en Mozes was een ware gebeurtenis en Mozes was AANGESTELD door Jehova God en de Leiders in Warwick zijn NIET en NOOIT aangesteld door Jehova God.

Ziet u het nu ?

Jan Hoekstra