Landbouw en zuivel vanuit de Bijbel

Voor mij persoonlijk is het Rentmeesterschap op aarde mijn droom en wens ondanks dat ik niet ben opgeleid als boer of agronomist. Vanaf 1997 ben ik in de Melkverwerking gekomen en later in de productie van meststoffen. 

Het Wachttoren Genootschap liet in 2011 en 2014 hun ongenoegen blijken door mij dreigende brieven te sturen over mijn toenmalige website www.condit-energy.org ofwel New World Agriculture. Toen nog niet wetende dat Het Wachttoren Genootschap gewoon een man made religie is zoals de rest en zeker niet God's organisatie op aarde.

In de loop van 2019 kom ik terug om deze pagina meer op te bouwen.

Heeft u vragen ?

info@yellowagro.com

W.A. van der Weide

Landbouw en het Goede Nieuws is leven in woord en daad.

Gezonde bodem of grond bevat 80 elementen en miljarden micro-organismen te samen met 7-13 % humus. Uit een zulk fantastische bodem kwam de eerste mens, Adam.