Whiskey drinker Bestuurder Anthony Morris

Onbeschrijfelijk camping niveau hoe iemand die claimt dat hij "God's Bestuurder" is op aarde hier 12 flessen hele dure whiskey koopt en drinkt.

Maarten Luther ondervraagt de Paus. Ik ondervraag het Besturende Lichaam.

Het moedige voorbeeld van Maarten Luther voor mij

Besturend Lichaam & Paus

Het Wachttoren Genootschap en haar huidige Bestuur bestaande uit 8 leden gebruikt dezelfde claims als de Paus. De Paus vertegenwoordigde de Rooms Katholieke Kerk en beweerde dat alleen hij de Geschriften(Bijbel) kon uitleggen. Dat zien we nu terug bij Het Besturende Lichaam van de Jehova's Getuigen.

Ziet u de overeenkomst ?

Indien u de uitspraken en uiotloeggingen van Het Besturende Lichaam in "twijfel" trekt dan volgt vrij snel een "Juridical Comittee" waar men aanstuurt op uitsluiting als een persoon geen "berouw" toont.

Opmerkelijk is ook dat sinds 2000 , op advies van hun eigen legal affairs Het Bestuur geen enkele functie bekleed binnen de aloude incoperatie(s) die we kennen als de Wachthoven Genootschap.

Until 2000, a member of the Governing Body of Jehovah's Witnesses was president of both the Watch Tower (Pennsylvania) and Watchtower (New York) corporations, as well as Britain's International Bible Students Association corporation; in 2001, it was decided that the corporations' directors need not be members of the Governing Body.

 

Maarten Luther 95 stellingen in 1517 tegen de Paus. Mijn 21 stellingen tegen het Besturende Lichaam.

Rechtzaak verlies ...

Het gedraai van Het Bestuur en hun bedrijven

Valse profeten

Goede video in het engels over Het besturende Lichaam als valse profeten