Mijn Bunker Video tegen de 8 Pausen uit Warwick

Mijn oproep aan leden van de "Jehova's Getuigen" religie vanuit een Bunker uit Arnhem

Deze Bunker Video, van de 8 Pausen uit Warwick, was mijn inspiratie om vanuit een kolenbunker te Arnhem mijn Missie voor God op te starten.

Bunker Video gemaakt door Het Bestuur uit Warwick

Ons YOUTUBE Kanaal is opgestart vanuit een Bubker te Arnhem. Heb bewust en uit een harde noodzaak gekozen voor de BUNKER locatie in Arnhem. Het idee kwam om vanuit een voormalige kolenkelder te filmen als reactie op de belachelijke BUNKER video van de "Jehova's Getuigen" op hun Congres 2016. Deze voor kinderen traumatische video werd gemaakt met professionele acteurs waarbij Jehova's Getuigen "ondergronds" gingen doordat de "grote verdrukking"begon en men massaal wordt gearresteerd door de  politie en elders.....

De fatalistische manier om angst te zaaien is niet iets nieuws. De machthebbers, het Bestuur van 8 mannen(Pausen), pogen hun macht te handhaven met dit soort technieken van mind control.

Mijn reactie hierop is dat ik vanuit een BUNKER te Arnhem juist de bevrijding aankondig voor alle "gevangen" Jehova's Getuigen in Nederland en anderen. Wij geloven dat onze beweging DE LOLLARDS bevrijdend is voor iedereen die voor Waarheid gaat op basis van nauwkeurige kennis met eigen onderzoek en argumenten. God's Koninkrijk is rechtvaardig, de Pausen in Warwick niet !

Wij willen graag dat de gegijzelde "Jehova's Getuigen" bevrijden worden uit de mind control opgelegd door het Bestuur van 8 mannen die vanuit hun top-down beleid van mensen papagaaien maken die alles maar moeten geloven wat het Bestuur roept.

Wij zijn bewust van onze unieke positie en staan voor God ! Wij getuigen van waarheid over God en de mens Jezus maar getuigen ook over de leugens van bijvoorbeeld een Bestuur van de "Jehova's Getuigen "religie. Pure Evangelie op de platte aarde dus is onze basis.

U kan onze VIDEO KANAAL volgen op YOUTUBE ( graag even liken ) :

PURE EVANGELIE OP de PLATTE AARDE

Een reeds bekende video is "Jehova Getuige doet emotionele oproep"

Heeft u vragen ?

info@yellowagro.com

W.A. van der Weide

Bunker Video gemaakt door de 8 Pausen uit Warwick, om de leden angst aan te jagen en vrees .