Oproep jongeren om te "dopen"

Morris III, lid van Het Bestuur roept kinderen op om te dopen, als voer voor de toekomst voor de Leiders.

De Jeugd en de indoctrine

De Jeugd is voor het Wachttoren Genootschap ook de toekomst. Zonder loyale jongeren is er geen verse vrijwilligheids werk wereldwijd. Het Wachttoren Genootschap heeft zelf een religieuze organisatie hiervoor opgezet met een eigen registratie in de USA. Het heet " Store Hill Farms Academy" en gevestigd in Fairview Park, OH ( USA). Een zekere Timothy Zaremba is daar de uitvoerende directeur.

Ook gezien het verleden vanuit de 'Hitler Jugend' is er alles aan gelegen om kinderen vanuit J.G. families zo snel mogelijk loyaal te laten zijn aan het Wachttoren Genootschap en haar Leiders. 

Hun missie is als volgt beschreven vertaald naar het Nederlands :

" Begeleid studenten in de zelfde religieuze overtuigingen in de ontwikkeling van hun karakter en de academische potentiaal via academisch strenge educatieve programma' s  met religieuze studie voor kinderen van Jehova’s Getuigen" 

Guid students in the same religious beliefs in development of their character and academic potential through academically rigorous educational programms and religious study for children of Jehovah's witnesses.

Omdat jongeren te vormen zijn , denk aan de fanatieke Hitler Jugend , is er alle belang aan om jongeren zo snel mogelijk te laten dopen zodat ze in "gijzeling" zijn van zowel hun ouders als de lokale ouderlingen. Vers vlees voor Het wachttoren Genootschap. Jongeren die al met 8-15 jaar zijn gedoopt en eventueel willen ophouden zullen direct worden vervolgd en buitengesloten zowel door hun ouders als de gemeenschap van Jehova's getuigen. Resultaat is dat vele jongeren ernstige psychische klachten oplopen en zelfs tot zelfmoord komen door de verschrikkelijke wan praktijken van het Wachttoren Genootschap. 

Jan Hoekstra

Brainwashing youth

De valse voorstelling aan kinderen dat ze "Jehova" moeten liefhebben welke Het Wachttoren Genootschap is !

Mark Sanderson(zie Pagina over hem)

Ze laten kinderen tussen 9-11 gewoon dopen als nieuwe slaven voor Het Wachttoren Genootschap. We spreken hier over een kinderdoop en kinder misbruik.

Mileidende chantage video van Het Wachttoren Genootschap

Je ziet in deze bewerkte video dat jongeren worden gechanteerd

Hitler Jugend

De jeugd in laten stromen in een dictatuur zoals Het Wachttoren Genootschap ook is. Zogenaamde vrijwilligheid blijkt gevangenschap te zijn. Uittreden is uitgesloten worden van gezin en sociale netwerk.