De 144.000 en hun werkelijke positie

Het Wachttoren Genootschap zegt dat Guy Hollis Pierce een Besturend Lid(overleed in 2014) nu in de hemel is....een leugen.

Het Wachttoren Genootschap wilde mij en u graag laten geloven dat er een groep van 144.000 is in de Bijbel(Openbaring) die gezalfd zijn en naar de hemel gaan.....

Persoonlijk na vele studies is het mij duidelijk dat het raamwerk van doctrines van Het Wachttoren Genootschap erg krom en vaak onwaar. De zogenaamnde twee klassen is al een fiasco omdat NIEMAND naar de hemel gaat in werkelijkheid, ook niet in de tijd van Jezus dan alleen Jezus hemzelf. Jezus regering is OP aarde en niet "over" aarde(zie Openbaring 5:10 Pagina). De 144.000 zullen nooit in de hemel verschijnen en hadden ook geen opstanding reeds. Het Wachttoren Genootschap zegt dat sommige van hun Leiders nu in de hemel zijn....een leugen !

De 144.000 personen zullen OP aarde regeren en pas verschijnen na de grote verdrukking wanneer Jezus, de mens, terug ip OP(epi) aarde. De 144.000 bestaan ook niet uit "Jehova Getuigen" hemelse klasse of kleine kudde, want God en Jezus kiezen hun uit en vaak zijn het personen uit de Joodse gemeenschap en eerste eeuwse discipelen aangevuld met andere Waarheids zoekers.Zij vormen de regering met Jezus en zijn onstervelijk.

Guy Hollis Pierce(79) een voormalige Besturend Lid overeeld op 18-03-2014 en op de website van Het Wachttoren Genootschap werd gezegd het volgende ;

OP DINSDAG 18 maart 2014 is Guy Hollis Pierce, een lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, op 79-jarige leeftijd overleden. Als een van Christus’ broeders heeft hij een opstanding gekregen tot leven in de hemel ..........

Op zaterdag 22 maart 2014 hield Mark Sanderson — ook een lid van het Besturende Lichaam — een herdenkingslezing op Bethel in Brooklyn. Hij sprak onder andere over de hemelse hoop van broeder Pierce en las Jezus’ woorden voor: „In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. (...) Wanneer ik heenga en een plaats voor u bereid, kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waarheen ik ga, daarheen weet gij de weg” 

Natuurlijk zullen we broeder Pierce echt missen. Maar we zijn blij dat hij „de weg” wist naar zijn permanente woning...aldus de uitleg van Het Wachttoren Genootschap. 

Guy Hollis Pierce is dood en zal NOOIT naar de hemel gaan ....wat nu ? Dat laten we aan Jezus over wat hij gaat doen met deze valse leraar ...

Jan Hoekstra