Het bestuur beweert dat God en Jezus hun ABSOLUUT vertrouwd...

God's spreekbuis of niet ?

De claim van Het Wachttoren Genootschap is tegenwoordig dat de Leiders ofwel Het Besturende Lichaam .....'Gods Spreekbuis' op aarde zouden zijn. Al deze belachelijke claims worden door hun zelf ook al teniet gedaan in de WT van 02-2017 , Pagina 26, Par. 12 toen ze zelf schreven..."Het besturende lichaam is niet geinspireerd en perfect, daarom kunnen we fouten maken in dogmatische uitleggingen en organisatorische kwesties".

Dus met andere woorden ze zijn geheel 'man made' en de religie is nooit uit de bron Gods geweest. Ook de waanzinnige claim dat Jezus in 1919 ooit terug zou zijn geweest op aarde(onzichtbaar volgens deze religie) om een Beleidvolle Klasse aan te stellen, is dan ook een farce. Het was Rutherford die in 1919 alleenheerser was van deze 'man made 'religie.

Deze gedachte alleen al zou de haren moeten rijzen op uw hoofd, indien u nog haar heeft daar.

In 2013 verklaar Het Wachttoren Genootschap dat Het besturende Lichaam alleen de beslissingen doet en die bestaan uit 8 mannen met een USA paspoort in 2019. 

Een Jehova Getuigen vroeg zich af of de leden van het besturende lichaam echt geloven wat ze prediken. Ik denk dat ze dat niet doen. En dat leidde me tot deze gedachte:

Tenzij ik verkeerd heb begrepen wat ik heb gelezen, beweert het besturende lichaam dat Jehovah met hen communiceert en hun vertelt wat ze moeten doen. Ze zijn 'Gods spreekbuis', zeggen ze. We kunnen aannemen dat alle leden van het besturende lichaam van dit voorrecht genieten. En we kunnen aannemen dat Jehova of alleen één geest is. Hij zou bijvoorbeeld een lid van het bestuursorgaan niet vertellen dat transfusies juist zijn, zodat de transfusies verkeerd zijn (zozeer omdat hij almachtig is). Dus, hoe weet het bestuur niet wat er aan de hand is? Verwachten ze er stelselmatig van dat Jehova een van hen op een andere, misschien vijandige manier inspireert? Wat voor soort God zou Jehovah zijn als hij routinematig plezier had ten koste van zijn trouwe en discrete slaven en hen verschillende ideeën inspireerde?

Het Besturende Lichaam beweert Gods mondstuk te zijn of spreekbuis. Voor zover ik kan vinden, was de enige andere persoon / groep die beweerde Gods spreekbuis te zijn, Jezus en de apostelen samen.......

Laten we het gedrag van Jezus en de apostelen vergelijken met en contrasteren met het gedrag van het Besturende Lichaam.

1. Sociaal leven. Jezus en de apostelen leefden in en tussen de mensen, reisden, hadden feestjes, braken brood, predikten, onderwezen, en deden alles wat gewone mensen van de dag deden, en zij deden het in het midden van het volk.

Het besturende lichaam woont geïsoleerd in Warwick Hoofdkantoor, vermengt zich niet met gewone mensen, reist niet in het openbaar, predikt niet in het openbaar, doet niets in het openbaar.

2. Stijl van prediken. Jezus en de apostelen predikten in het openbaar en ondersteunden hun prediking met beide woorden die mensen en wonderen verbaasden.

Het besturende lichaam predikt niet in het openbaar, gebruikt geen woorden die de mensen verbazen (op een goede manier verbazen ze ons over hoe idioot ze zijn, maar dat is niet dezelfde soort van verbazing), en voeren ze geen wonderen uit.

3. Stength of mind. Jezus en de apostelen waren heinde en verre bekend om de kracht van hun geest.

Het besturende lichaam staat ver en wijd bekend om de zwakte van hun geest

4. Doctrine. Jezus drong erop aan dat liefde de enige doctrine was die er echt toe deed en dat hij bij meerdere gelegenheden rechtvaardig verontwaardigd was over mannen die erop stonden mensen met ingewikkelde regels en doctrines op te laden.

Het bestuursorgaan laadt leden neer met zoveel nerveuze, kleingeestige, sluipende regels en ingewikkelde leerstellingen dat er geen twijfel over bestaat dat Jezus absoluut woedend zou zijn in het bestuursorgaan als hij vandaag nog leefde.

5. Vrijgevigheid. Jezus en de apostelen waren buitengewoon vrijgevig.

Het besturende lichaam is extreem strak gierig, gemeen, klein en harteloos.

6. Vergeving. Jezus vergaf het iedereen vrijelijk en leerde dat we niet moesten oordelen.

Het bestuursorgaan heft zichzelf als rechter, jury en beul ingesteld en gebruikt deze macht tegen iedereen die hen niet slaafs gehoorzaamt. Hun gedrukte literatuur is gevuld met oordelen over de hoofden van miljarden mensen.

Jan Hoekstra

 

Waarom het Bestuur niet te vertrouwen is

Dit Bestuur vertrouwen op 'leven en dood' is onzin.

De uitleg van Gerrit Losch

Hoe belachelijk dat een besturend lid poogt om de leden te overtuigen.....zo zielig.