Jezus zijn opstanding

Het Wachttoren Genootschap wil de leden en anderen wijs maken dat de opstanding van Jezus uit zijn dood, na 3 dagen, een "geestelijke" was.

Ze ontkennen dat Jezus in zijn eigen lichaam werd opgestaan uit de doden.

Lukas 24:39 "Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben:betast mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals gij aanschouwt dat ik heb." 

Mijn conclusie is ook hierin dat Het Wachttoren Genootschapen een valse doctrine presenteerde ook al omdat men Jezus als de engel Michael vooraf en daarna.

01) Jezus werd als mens uniek geboren

02) Jezus had geen vooraards bestaan in de hemel.

03) Jezus was niet de eerste Schepping van God, ooit.

04) Jezus ging als mens dood of werd gedood.

05) Jezus stond op uit de doden als mens

06) Jezus ging als onsterfelijk(na zijn opstanding) mens naar de hemel

07) Jezus zit aan de rechterhand van God en is als mens hoger dan engelen

08) Jezus is nu geen engel en de engel Michael is geen Jezus of was ooit Jezus

09) Jezus de mens komt letterlijk terug op aarde

10) Jezus zal op aarde , in de lijn van Koning David, regeren een 1000 jaar.

11) Na de periode van 1000 jaar geeft Jezus zijn Koningschap terug aan God en hij blijft altijd mens.

Jan Hoekstra