Michel Hilten

Deze 'rechter' voert uit wat zijn Leiders uit New York hem ingeven. Hij wordt ook wel de Roland Freisler van Nazi Duitsland genoemd. Schandalige hypocriet

Mr. M. van Hilten , jurist en de "Roland Freisler" van Het wachttoren Genootschap.

Michel van Hilten, jurist van het bijkantoor te Emmen, Nederland.

Hoofdrechter in Nederland voor het juridische comité( rechtbanken door ouderlingen)om elke kritiek te smoren voor deze organisatie. 

"Feit dat wij ons hierin niet herkennen'  zei deze jurist onlangs nog tegen de camera. Logisch dat je dit gebruikt als gekleurde jurist van Het wachttoren Genootschap.

Hierbij krijgt hij de ondankbare titel de " Roland Freisler " van Het Wachttoren Genootschap. Het Genootschap hanteert schijn processen om personen  "uit te sluiten" en vele anderen slachtoffer te maken die juist God liefhadden. God en Jezus sluiten hun niet uit maar Het Wachttoren Genootschap enkel.

De gewetenloze daden van Michel van Hilten om voor zijn "Fuhrers" in Warwick(USA) alles uit te voeren in de naam van "Jehova" of God is nog schrijnender dan Roland Freisler (NAZI rechter) deed. Die haalde God er nooit bij als rechter dat doet het Wachttoren Genootschap wel. Nu we weten dat schijn processen en schijn dienst voor God komt door valse profeten(Leiders in Warwick) is het nog laakbaarder dit wan gedrag. 

Ook maakt het Wachttoren Genootschap gebruik van "rijdende rechters" die afspraken maken met "boosdoeners" en hun dan direct laten uitsluiten. Indien een lid weigert op te komen dagen wordt hij bij verstek uitgesloten. Enige vorm van onderzoek, mensenrechten kennen ze niet bij deze Wachttoren Genootschap.

Uiteindelijk draait het alleen maar om loyaal aan de Leiders te zijn.....zonder vragen. Michel Hilten is een jurist die de Leiders uit Warwick trouw "zweerde" en elke oppositie de kiem in smoort . We zullen hem maar een zielige papagaai noemen, deze gewetenloze clown.

Jan Hoekstra