Mr. M. van Hilten , jurist en de "Roland Freisler" van Het wachttoren Genootschap.

Michel van Hilten, jurist van het bijkantoor te Emmen, Nederland.

Hoofdrechter in Nederland voor het juridische comite( rechtbanken door ouderlingen)om elke kritiek te smoren voor deze organisatie. 

Hierbij krijgt hij de ondankbare titel de " Roland Freisler " voor Het Wachttoren Genootschap. Het Genootschap hanteert schijn processen om personen  "uit te sluiten" en vele anderen slachtoffer te maken die juist God liefhadden. 

De gewetenloze daden van Michel van Hilten om voor zijn "Fuhrers" in Warwick(USA) alles uit te voeren in de naam van "Jehova" of God is nog schrijnender dan Roland Freisler deed. Die haalde God er nooit bij als NAZI rechter dat doet het Wachttoren Genootschap wel. Nu we weten dat schijn processen en schijn dienst voor God komt door valse profeten(Leiders in Warwick) is het nog meer laakbaar dit wan gedrag. 

Jan Hoekstra